Hotline: 0798039696

WIP - Ngày 06/10/2020, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài KH&CN độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”, mã số 10/2017/HĐ.ĐTĐL.CN.CNN do TS. Nguyễn Hoàng Hanh làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu có PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ tịch; GS.TS. Vũ Minh Cát, Hội Thủy lợi Việt Nam, phó chủ tịch; GS.TS. Thiều Quang Tuấn, Trường Đại học Thủy lợi, phản biện 1; PGS.TS. Lê Xuân Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, phản biện 2; cùng các ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Cao Đơn, Viện Khoa học Tài nguyên nước; PGS.TS. Phạm Đức Tuấn, chuyên gia độc lập; TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và TS. Vũ Ngọc Hiệu, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật cùng các chuyên viên theo dõi, quản lý đề tài. Đại diện Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện và PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng, Trưởng ban Kế hoạch, Tổng hợp. Về phía cơ quan chủ trì đề tài, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng cùng các thành viên trong nhóm quản lý và thực hiện đề tài.

Báo cáo trước Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện, TS. Nguyễn Hoàng Hanh - Chủ nhiệm đề tài cho biết: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng kinh tế trọng điểm về nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Rừng ngập mặn, đất ngập mặn, vùng nuôi trồng thủy sản tại khu vực là một loại hình đất ngập nước ven biển có năng suất sinh học cao, có vai trò to lớn về môi trường và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai gây ra hiện tượng sạt lở, xói mòn đất rất nghiêm trọng khu vực rừng ngập mặn, bãi bồi và cửa sông,... Trước tình hình đó, Bộ Khoa học và công nghệ đã giao cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long” với mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững một số mô hình sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư địa phương.

Qua quá trình khảo sát, nghiên cứu từ năm 2017 – 2020, đề tài đã cho thấy cái nhìn tổng quan về hiện trạng các hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái bãi bồi vùng ven biển, hiện trạng các mô hình sinh thái cửa sông, các mô hình sinh thái nuôi trồng thuỷ sản vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài đã xây dựng bộ tiêu chí về đánh giá mô hình sinh thái bền vững và hoàn thành bản hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng mô hình, trồng rừng ngập mặn, điều tiết nguồn nước, nuôi trồng thủy sản, quản lý và vận hành mô hình cho cộng đồng.

Xây dựng được 02 mô hình sinh thái bền vững, một mô hình thuộc vùng biển Tây tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và một mô hình thuộc vùng biển Đông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Các cây ngập mặn được trồng trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống trên 85% giúp gia tăng hiệu quả giảm sóng đồng thời tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản. Sinh kế của các hộ dân tham gia trong mô hình được cải thiện đáng kể với lợi nhuận 50 triệu đồng/1ha/1 vụ nuôi thủy sản.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành việc đào tạo 02 thạc sĩ, góp phần đào tạo 02 tiến sĩ; Xuất bản 08 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành. Ngoài ra, đề tài đã vượt chỉ tiêu phục hồi 05 ha rừng ngập mặn, xây dựng thêm 01 cống điều tiết nước và hoàn thành 01 cuốn sách tham khảo hệ sinh thái vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang chờ xuất bản.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS. Trần Văn Thụy, chủ tịch Hội đồng đánh giá cao các kết quả đề tài đã đạt được; báo cáo khoa học được trình bày rõ ràng, logic, tuy nhiên cần hoàn thiện thêm phần tổng quan, làm rõ phạm vi, một số phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu tham khảo. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài hoàn thiện và chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời đề nghị đề tài cần quan tâm đến tính bền vững của mô hình sau khi bàn giao cho địa phương.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

TS.Nguyễn Hoàng Hanh, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Vũ Minh Cát, Hội Thủy lợi Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Thiều Quang Tuấn – Trường Đại học Thủy lợi, phản biện 1 phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, phản biện 2 phát biểu tại cuộc họp

TS. Vũ Ngọc Hiệu, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Phạm Đức Tuấn, chuyên gia độc lập phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Hải Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QG Hà Nội, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Người viết: Trần Thu Huyền

 Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn