Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 4/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020, trong đó Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham gia tuyển chọn đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang (Kandelia obovata), cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình” do ThS. Lê Quang Thịnh đăng ký làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn gồm: KS. Phạm Thị Thu Hoà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Hội đồng; KS. Nguyễn Thị Thu Hiền - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình, Uỷ viên Phản biện 1; CN. Đinh Thị Nụ - Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình, Uỷ viên Phản biện 2; cùng các Uỷ viên Hội đồng: ThS. Đinh Hải Lục - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Bình, CN. Đỗ Khắc Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình, KS. Nguyễn Hữu Hà - Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Thái Thuỵ và KS. Lại Mạnh Tiến - Chi cục Trồng trọt và BVTV Thái Bình.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình có ông Nguyễn Mạnh Khương - Phó Giám đốc Sở cùng đại diện phòng Quản lý Khoa học và phòng Kế hoạch tài chính.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng, ThS. Lê Quang Thịnh – Chủ nhiệm đề tài tuyển chọn cùng các thành viên thực hiện đề tài.

Sau khi nghe ThS. Lê Quang Thịnh trình bày thuyết minh và dự toán đề tài, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đã nhận xét và đánh giá cao về hồ sơ đề tài tuyển chọn của Viện, các nội dung và sản phẩm thực hiện bám sát theo đặt hàng của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình.

Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đạt tiêu chuẩn tuyển chọn và đề nghị Đơn vị chủ trì thực hiện cùng Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Lê Quang Thịnh trình bày thuyết minh và dự toán đề tài tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn thảo luận tại cuộc họp

Phạm Thị Thu Hoà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họpPhạm Thị Thu Hoà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họp

KS. Phạm Thị Thu Hoà – Giám đốc Trung tâm Tư vấn Ứng dụng phát triển khoa học nông nghiệp và môi trường, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Người viết: Trần Thu Huyền – Phòng KHTC


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn