Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 3 tháng 10 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-49/18 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và ThS. Mai Trọng Luân - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm đề tài.  

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Lê Quang Thành - Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và các chuyên viên theo dõi.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện, PGS.TS. Tô Văn Thanh - Phó Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng lãnh đạo Ban Kế hoạch tổng hợp, Ban Tài chính kế toán, các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên chính tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài, ông Nguyễn Thiện Thành - Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao khối lượng, sản phẩm đã đạt được của Viện. Các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt. Đồng thời đề nghị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để xác nhận khối lượng, quyết toán.

Về phía Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, ông Lê Quang Thành có ý kiến nên tăng cường trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia phía Đức về các giải pháp quản lý tổng hợp vùng bờ và phạm vi thuộc nghiên cứu của đề tài.

Thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Giám đốc viện đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Ông Nguyễn Thiện Thành – Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

Ông Lê Quang Thành – Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại cuộc họp


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn