Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 13/9/2019, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai ở miền Bắc Việt Nam”.

Tham dự buổi tuyển chọn có Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 gồm: Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Chủ tịch hội đồng; Ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Phó Chủ tịch hội đồng; GS.TS. Nguyễn Viết Tùng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Phản biện; PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Phản biện; PGS.TS. Mai Phú Quý, Hội Côn trùng học Việt Nam - Ủy viên; TS. Bùi Bích Thủy, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Ủy viên; TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Ủy viên, Thư ký.

Về phía đơn vị tham gia tuyển chọn - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng cùng bộ phận quản lý khoa học và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe đơn vị tham gia tuyển chọn đề tài báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài, Hội đồng tư vấn đã xem xét hồ sơ, thảo luận và đánh giá bỏ phiếu tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai ở miền Bắc Việt Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đăng ký chủ trì, ThS. Nguyễn Thúy Hiền đăng ký làm Chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng đánh giá cao và được đề nghị thẩm định tài chính sớm sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng.

Một số hình ảnh của buổi tuyển chọn

 

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Chủ tịch hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Phó Chủ tịch hội đồng phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Phản biện đọc nhận xét

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Phản biện đọc nhận xét

PGS.TS. Mai Phú Quý, Hội Côn trùng học Việt Nam - Ủy viên đọc nhận xét

TS. Bùi Bích Thủy, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Ủy viên đọc nhận xét

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Ủy viên, thư ký đọc nhận xét


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn