Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu kết thúc đề tài, trong thời gian từ ngày 11-12/9/2019, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã đi kiểm tra mô hình thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Thành phần đoàn kiểm tra có các đại diện đến từ cơ quan quản lý đề tài: Ông Nguyễn Hải Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; ông Nguyễn Văn Minh, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Bộ KH&CN cùng với tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. Tham gia và đón tiếp đoàn công tác, về phía đơn vị chủ trì thực hiện có ông Nguyễn Đăng Dũng, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; TS. Ngô Xuân Nam – Chủ nhiệm đề tài và  Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nơi thực hiện mô hình.

Chương trình làm việc có các nội dung như sau: trao đổi ý kiến và thảo luận về kết quả thực hiện mô hình đã đạt được; sự phối hợp, tham gia của chính quyền và người dân địa phương trong quá trình xây dựng mô hình; thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ mô hình; khả năng nhân rộng mô hình cho các khu vực lân cận; một số công việc cần triển khai trong thời gian tới…và tổ chức đi hiện trường kiểm tra việc thực hiện mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn và mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ. 

Đoàn công tác đi kiểm tra mô hình

Đoàn công tác kiểm tra mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn

Đoàn công tác kiểm tra mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình của đơn vị chủ trì đề tài. Hai mô hình đã thực hiện đáp ứng được yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ triển khai theo thuyết minh đề tài được duyệt. Đoàn công tác cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương để quản lý mô hình sau khi nghiệm thu kết thúc đề tài. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của dân cư trong khu vực nghiên cứu về bảo tồn Khu di tích./.

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn