Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì và ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm đề tài.  

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và các chuyên viên theo dõi.

Về phía chuyên gia độc lập có PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía đơn vị chủ trì có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy –Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng bộ phận quản lý khoa học và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài, ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao khối lượng, sản phẩm đã đạt được của Viện. Các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt. Đồng thời đề nghị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để xác nhận khối lượng, quyết toán.

Về phía Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hà có ý kiến nên tập trung xây dựng các mô hình để thấy rõ hiệu quả của mô hình, đặc biệt làm nổi bật được ý nghĩa khoa học của đề tài trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực nghiên cứu.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Nguyễn Minh Đức, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu ý kiến

Ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận xét về chất lượng của các sản phẩm

Người viết: Trần Thị Thu Huyền
Phòng: Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn