Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 24/5/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nhiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”. Mã số ĐTĐL.CN-15/16 do TS. Ngô Xuân Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo trước Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện, TS. Ngô Xuân Nam - Chủ nhiệm Đề tài cho biết do sự tàn phá của chiến tranh và tác động của thời gian, khu di tích Mỹ Sơn đang dần bị xuống cấp. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu nhằm bảo tồn Khu di tích Mỹ Sơn còn chưa nhiều, phần lớn chỉ tập trung nghiên cứu bảo tồn trực tiếp đến công trình kiến trúc và phòng trừ thực vật gây hại. Các công trình nghiên cứu liên quan đến phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn chung Khu di tích chưa được quan tâm nghiên cứu.

Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” là đề tài độc lập cấp quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ do Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình chủ trì thực hiện, thời gian triển khai đề từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019 .

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được thực trạng thủy văn, khí hậu, thời tiết, đa dạng sinh học (đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái) Khu di tích Mỹ Sơn; Đề xuất và xây dựng được mô hình ứng dụng các giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn.

Qua khảo sát, nghiên cứu từ năm 2016-2019 tại khu di tích Mỹ Sơn, đề tài đã đạt được một số kết quả chính có thể kể đến như xác định được xác định được hiện trạng thủy văn, đặc điểm địa chất, địa hình, địa mạo của khu di tích Mỹ Sơn; đã xác định được hiện trạng đa dạng sinh học với 3.535 loài động, thực vật và 4 nhóm vi sinh vật (vi khuẩn tổng số, nấm men, nấm mốc và xạ khuẩn).

Xác định được nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái khu di tích Mỹ Sơn.

Đề xuất và ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi để phục hồi hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái suối.

Xây dựng được 1 mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn và 1 mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ với tỉ lệ cây sống >85%.

Xây dựng mô hình bảo tồn khu di tích Mỹ Sơn dựa vào cộng đồng, tổ chức tập huấn cho 60 học viên về bảo tồn di tích dựa vào cộng đồng.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành việc đào tạo 5 thạc sĩ (vượt chỉ tiêu 3 thạc sĩ), góp phần đạo tạo 1 tiến sĩ; Xuất bản 6 bài báo, trong đó vượt chỉ tiêu 1 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số Scopus.

Sau khi nghe phản biện PGS.TS Mai Phú Quý, phản biện PGS.TS Nguyễn Mai Đăng và các thành viên trong Hội đồng nhận xét, góp ý, PGS.TS Trần Văn Thụy chủ tịch hội đồng kết luận: Đây là một đề tài lớn, có nhiều nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đề tài đầy đủ về mặt số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học theo đề cương đã được duyệt, khối lượng thực hiện; hồ sơ nhiệm vụ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định; các báo cáo khoa học, mô hình và các bài báo có nội dung phong phú, chất lượng tốt; phương pháp nghiên cứu đúng và phù hợp với nội dung nghiên cứu; kết quả nghiên cứu đầy đủ những nội dung đã đặt ra và một số kết quả có thể chuyển giao ngay cho địa phương.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện Đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, lỗi chính tả, phần tổng quan, tài liệu tham khảo; bổ sung tài liệu nghiên cứu về đa dạng sinh học, bổ sung sơ đồ và mô tả vị trí của 30 điểm tiến hành điều tra; hiệu chỉnh ranh giới bản đồ cho thống nhất; mô tả đầy đủ, rõ ràng các yếu tố khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, địa mạo,….Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung theo những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.Đề tài được đánh giá đạt yêu cầu để trình Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu chính thức.

Người viết:Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn