Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì thực hiện.

Tham dự hội thảo có đại diện cơ quan quản lý đề tài: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam cùng với các nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu như: Hội đồng Di sản Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Cục Bảo tổn thiên nhiên và Đa dạng sinh học – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Cục Di sản văn hóa- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật,…

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu khai mạc

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu khai mạc hội thảo với mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, các nhà khoa học để Viện hoàn thiện các nội dung chính của đề tài.

Hội nghị đã nghe TS. Ngô Xuân Nam - Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề tài. Sau đó, các thành viên tham gia thực hiện Đề tài đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của đề tài.

TS. Ngô Xuân Nam - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên báo cáo tại Hội thảo

ThS. Đặng Ngọc Bích – Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tại Hội thảo

ThS.NCS. Nguyễn Đức Hạnh – Trường Đại học khọc Tự nhiên báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được các ý kiến nhận xét của đại biểu thuộc cơ quan quản lý và nhiều góp ý các nhà khoa học để bổ sung, hoàn thiện nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu của đề tài đặt ra.

Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học và quản lý đánh giá cao về kết quả nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là thành công của 03 mô hình bảo tồn hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái suối và hệ sinh thái cộng đồng. Kết quả này có thể được coi là giai đoạn 1 trong công tác bảo tồn di sản văn hóa Mỹ Sơn, các đại biểu tham dự hội thảo khuyến khích tỉnh Quảng Nam và Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiếp tục đề xuất ý tưởng để triển khai giai đoạn tiếp theo.

TS. Nguyễn Phú Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật – Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

ThS. Nguyễn Văn Minh – VP Chương trình trọng điểm cấp nhà nước – Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

GS.TS. Bùi Công Hiển - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu ý kiến

PGS.TS. Đặng Văn Bài – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội thảo

 

PGS.TS Trần Văn Thụy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

TS. Trần Ngọc Cường – Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Ông Lê Văn Minh – Trưởng phòng Bảo tồn Ban Quản lý Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam

Các đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình kết luận hội thảo

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu và các nhà khoa học, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình kết luận như sau: Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, bổ sung, hoàn thiện nghiên cứu đáp ứng mục tiêu của đề tài đặt ra. Nhân dịp này, thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện địa phương đã quan tâm đến dự và góp ý cho đề tài./.

Người viết: Nguyễn Phương Trà
Phòng Tổ chức, Hành chính

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn