Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”  do PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thực hiện từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành năm 2020.

Đề tài được khảo sát tại 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định (Nguồn ảnh: Internet)

Nội dung nghiên cứu khảo sát tập trung vào diễn biến rừng ngập mặn; nhiệt độ, lượng mưa, mức nước biển dâng, độ mặn của khu vực ven biển Nam Trung Bộ; hiện trạng giống cây ngập mặn tại khu vực. Đặc trưng riêng của hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ là hầu hết diện tích rừng ngập mặn được phân bố tại vùng cửa sông như sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam, sông Cà Ninh, tỉnh Quảng Ngãi, vùng đầm như đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, tỉnh Bình Định, đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên, đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa, đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận, khu vực cửa sông Phan, tỉnh Bình Thuận...

Kết quả nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực ven biển Nam Trung Bộ cho thấy đặc điểm khí hậu, thời tiết tương đối thuận lợi cho rừng ngập mặn. Bước đầu đã xác định được 21 loài cây ngập mặn thuộc 12 chi và 10 họ thực vật tại khu vực nghiên cứu, là cơ sở để xây dựng giải pháp khoa học công nghệ nhằm phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực này./.

 Theo: http://www.monre.gov.vn


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn