Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 25/12/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều” do Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý thực hiện trên một số đoạn đê thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

(WIP) - Rađa đất nói riêng và các phương pháp địa vật lý nói chung đã chứng minh được tính khả thi trong việc đánh giá hiện trạng và dò tìm ẩn họa bên trong các công trình thủy lợi như: hang rỗng, thoát không, bất đồng nhất.... Yếu tố quyết định đến kết quả khảo sát của phương pháp rađa đất là hằng số điện môi của đất, đây là tham số giúp ta tính toán chính xác khoảng cách từ bề mặt tới đối tượng quan tâm. Vì vậy, công tác điều tra, khảo sát nhằm xác định hằng số điện môi của đất trong môi trường đê là vô cùng cần thiết.

(WIP) - Trong tháng 11/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức khảo sát thực địa đợt 1 đề tài: “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 do PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh là chủ nhiệm đề tài. Địa điểm khảo sát tại 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

(WIP) - Sản phẩm bả diệt mối Mobahex 7,5RB do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nghiên cứu và sản xuất đã được Cục bảo vệ thực vật công nhận là một tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bả Mobahex 7,5RB đã trở thành công cụ hữu ích thay thế cho giải pháp phun hóa chất độc hại trước đây trong công tác xử lý loài mối ngầm Coptotermes cho nhiều công trình di tích lịch sử văn hóa nói riêng và các công trình khác nói chung trên cả nước.

(WIP) - Thực hiện nhiệm vụ “Kiểm định, đánh giá hiện trạng mối của Nhà Quốc Hội, quận Ba Đình, Tp Hà Nội”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phối hợp với Viện nghiên cứu công nghiệp Rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát hiện trạng mối vào tháng 10/2017 bằng thiết bị rađa đất SIR 30 cùng ăng ten có tần số trung tâm 400MHz và 900MHz.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn