Hotline: 090 343 6383

WIP - Ngày 04/9/2020, Văn phòng chương trình KH&CN cấp quốc gia về Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do TS. Đỗ Quý Mạnh, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm.

WIP – Ngày 26/8/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN-26/17 do ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 13/08/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến chuyên gia về xác định vị trí xây dựng và thiết kế sơ bộ mô hình của đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-49/18 do ThS. Mai Trọng Luân làm chủ nhiệm đề tài. 

(WIP) - Ngày 4/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020, trong đó Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham gia tuyển chọn đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang (Kandelia obovata), cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình” do ThS. Lê Quang Thịnh đăng ký làm chủ nhiệm.

(WIP) - Ngày 17/01/2020, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau” do TS. Mai Cao Trí làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình là đơn vị chủ trì đề tài.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn