Hotline: 090 343 6383

Lịch làm việc

 • Chủ nhật
 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư
 • Thứ năm
 • Thứ sáu
 • Thứ bảy
 • Thứ tư, Tháng 4 1
 • Thứ năm, Tháng 4 2
 • Thứ sáu, Tháng 4 3
 • Thứ bảy, Tháng 4 4
 • Chủ nhật, Tháng 4 5
 • Thứ hai, Tháng 4 6
 • Thứ ba, Tháng 4 7
 • Thứ tư, Tháng 4 8
 • Thứ năm, Tháng 4 9
 • Thứ sáu, Tháng 4 10
 • Thứ bảy, Tháng 4 11
 • Chủ nhật, Tháng 4 12
 • Thứ hai, Tháng 4 13
 • Thứ ba, Tháng 4 14
 • Thứ tư, Tháng 4 15
 • Thứ năm, Tháng 4 16
 • Thứ sáu, Tháng 4 17
 • Thứ bảy, Tháng 4 18
 • Chủ nhật, Tháng 4 19
 • Thứ hai, Tháng 4 20
 • Thứ ba, Tháng 4 21
 • Thứ tư, Tháng 4 22
 • Thứ năm, Tháng 4 23
 • Thứ sáu, Tháng 4 24
 • Thứ bảy, Tháng 4 25
 • Chủ nhật, Tháng 4 26
 • Thứ hai, Tháng 4 27
 • Thứ ba, Tháng 4 28
 • Thứ tư, Tháng 4 29
 • Thứ năm, Tháng 4 30

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn