Hotline: 090 343 6383

Lịch làm việc

Ngày trước Thứ ba, 20 Tháng 10, 2020 Ngày hôm sau

Lãnh đạo

T.gian

Nội dung làm việc

Chủ trì/
Tham dự

Địa điểm

Viện trưởng 
Nguyễn Quốc Huy

 

8h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

 

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động

8h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

 

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phó Viện trưởng Nguyễn Minh Đức

8h00-11h30

Làm việc tại cơ quan

 

 

13h30-17h00

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn