Hotline: 090 343 6383

Lịch làm việc

Ngày trước Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2019 Ngày hôm sau

Lãnh đạo

T.gian

Nội dung làm việc

Chủ trì/
Tham dự

Địa điểm

Viện trưởng 
Nguyễn Quốc Huy

 

8h00 Đi công tác Đà Nẵng

 

 

   

 

 

Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động

8h00 Làm việc tại cơ quan

 

 

   

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn