Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 01/4/2016, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi họp nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ hợp tác quốc tế khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường để kiểm soát một số côn trùng gây hại (mối, kiến, gián) ở đô thị” do PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ nhiệm.

(WIP) - Chiều ngày 24/11/2016, Khóa tập huấn sử dụng công cụ Google Earth Engine do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Dự án Servir Mekong với sự tài trợ của tổ chức USAID và NASA đã bế mạc sau 03 ngày diễn ra. PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đến dự, phát biểu bế mạc và trao chứng chỉ cho các học viên của khóa tập huấn.

(WIP) - GS.TS. Marcel Stive là một chuyên gia hàng đầu về Kỹ thuật bờ biển và Thủy lực tại đại học Công nghệ Delft và giám đốc khoa học của Trung tâm nghiên cứu nước Delft. Từ ngày 8-10/4/2015, GS.TS. Marcel Stive, hiện đang công tác tại trường đại học Công nghệ Delft đã có chuyến thăm và làm việc tại Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn