Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 01/10/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tuyển chọn cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”. Tham dự buổi tuyển chọn đề tài có Hội đồng tư vấn đánh giá gồm các nhà khoa học, quản lý có uy tín trong lĩnh vực thuộc các cơ quan như: TS.Trần Huy Quang (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định - Chủ tịch hội đồng), PGS.TS. Phạm Đức Tuấn (Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp), PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh (Trường Đại học Lâm nghiệp), ThS. Đoàn Mạnh Hùng, ThS. Phạm Minh Hà, KS.Trần Thị Nguyệt (Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định), ThS. Vũ Đại An (Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định) … cùng đại diện các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định và các đơn vị tham gia tuyển chọn đề tài.

Sau khi nghe các đơn vị tham gia tuyển chọn đề tài báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài, Hội đồng tư vấn đánh giá đã xem xét hồ sơ, thảo luận và nhận xét những ưu điểm và hạn chế từ mục tiêu, tổng quan, nội dung, phương pháp, kết quả, sản phẩm và tiến độ thực hiện của các bên. Hội đồng tư vấn đã lựa chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài nói trên là Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, do NCS Đỗ Quý Mạnh làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng cũng yêu cầu đơn vị trúng tuyển và chủ nhiệm đề tài cần rút gọn mục tiêu cụ thể cũng như nội dung nghiên cứu và dự toán điều chỉnh phù hợp với định mức của địa phương hiện hành.

Một số hình ảnh của buổi tuyển chọn:

Hình 1. TS. Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định – Chủ tịch Hội đồng

phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp

Hình 2. NCS. Đỗ Quý Mạnh trình bày thuyết minh đề tài

Hình 3. ThS. Vũ Đại An - Ủy viên, thư ký Hội đồng thông báo kết quả tuyển chọn

Hình 4. TS. Ngô Xuân Nam - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu ý kiến

 

Người viết: NCS. Đỗ Quý Mạnh

                                                         Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn