Hotline: 0798039696

(WIP) - Từ ngày 24 - 26/10/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học (ICAGRI) do Đại học Syiah Kuala và Hiệp hội Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Indonesia tại Banda Aceh,  Indonesia. Hội thảo ICAGRI nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, kỹ thuật và các nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp, đa dạng sinh học, rừng, môi trường và quản lí nguồn nước.

(WIP) - Ngày 24/9/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có buổi làm việc với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria do PGS.TS. Petar Kirilov Beron - Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử tự nhiên Bulgaria - Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có PGS.TS. Ivaylo Dedov - Viện Nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái, PGS.TS. Nikolay Parvanov Simov và TS. Rostislav Hristoforov Berchiev - Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.

(WIP) - Theo chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình với Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa về đa dạng sinh học tại một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian bắt đầu từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn