Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 24/9/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có buổi làm việc với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria do PGS.TS. Petar Kirilov Beron - Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử tự nhiên Bulgaria - Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có PGS.TS. Ivaylo Dedov - Viện Nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái, PGS.TS. Nikolay Parvanov Simov và TS. Rostislav Hristoforov Berchiev - Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.

(WIP) - Theo chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình với Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa về đa dạng sinh học tại một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian bắt đầu từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018.

(WIP) - Ngày 18/7/2018, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện trưởng PGS.TS Nguyễn Quốc Huy và các Phó Viện trưởng TS. Ngô Xuân Nam, ThS. Phạm Văn Động và PGS. TS Trịnh Văn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có buổi làm việc với ông Steph Chua, Giám đốc điều hành Công ty Bentz Jaz Singapore PTE.LTD.

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn