Hotline: 090 343 6383

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Tiềm năng sử dụng Methyl Benzoate tiêu diệt loài kiến lửa đỏ Solenopsis invicta (Hymenoptera: Formicidae)

Sự biến đổi về số lượng và cấu trúc bên dưới nắp phòng đợi bay của tổ mối loài Odontotermes hainanensis trên đê

Sự biến đổi về số lượng và cấu trúc bên dưới nắp phòng đợi bay của tổ mối loài Odontotermes hainanensis trên đê

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn