Hotline: 090 343 6383

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Ngành Khoa học và Công nghệ phải đi đầu tôn vinh khoa học, khơi dậy sáng tạo

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vinh dự có 02 GS và 02 PGS được công nhận đạt chuẩn

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ cấp Bộ

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Thanh Hóa”

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 2019

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Kiểm tra định kỳ đề tài “Nghiên cứu giải pháp gây bồi, tạo bãi để trồng đai cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ bờ biển, đê biển tại các bãi triều ngập sâu các tỉnh từ Tiền Giang đến Cà Mau”

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch nhiều nội dung tại giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch nhiều nội dung tại giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình vô địch nhiều nội dung tại giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh

Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh

Đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh

Khai mạc giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Khai mạc giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Khai mạc giải thể thao chào mừng 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Suy giảm dân số côn trùng đe dọa sản xuất thực phẩm toàn cầu

Suy giảm dân số côn trùng đe dọa sản xuất thực phẩm toàn cầu

Suy giảm dân số côn trùng đe dọa sản xuất thực phẩm toàn cầu

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Hội thảo Quốc tế Khoa học công nghệ Thủy lợi gắn với an ninh nguồn nước giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Hội thảo Quốc tế Khoa học công nghệ Thủy lợi gắn với an ninh nguồn nước giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Viện sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học tại Banda Aceh, Inodonesia

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học tại Banda Aceh, Inodonesia

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học tại Banda Aceh, Inodonesia

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn