Hotline: 090 343 6383

Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” (Mã số: ĐTĐL.CN-15/16)

Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” (Mã số: ĐTĐL.CN-15/16)

Hội thảo khoa học tham vấn kết quả nghiên cứu chính của Đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam” (Mã số: ĐTĐL.CN-15/16)

Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Chương trình hành động tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Xây dựng khả năng phục hồi cho khu vực đô thị trước các vấn đề khí hậu cực đoan ở Đông Nam Á

Xây dựng khả năng phục hồi cho khu vực đô thị trước các vấn đề khí hậu cực đoan ở Đông Nam Á

Xây dựng khả năng phục hồi cho khu vực đô thị trước các vấn đề khí hậu cực đoan ở Đông Nam Á

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức giao lưu thể thao Chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2019

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức giao lưu thể thao Chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2019

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tổ chức giao lưu thể thao Chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2019

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” khu vực phía Nam

Triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” khu vực phía Nam

Triển khai Chương trình trọng điểm cấp quốc gia: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” khu vực phía Nam

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2019

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2019

Hội nghị Viên chức và người lao động Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2019

Khoa học công nghệ ghi dấu ấn trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Khoa học công nghệ ghi dấu ấn trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Khoa học công nghệ ghi dấu ấn trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Tác hại của loài giáp xác chân đều (SPHAEROMA TEREBRANS BATE, 1866) trên cây ngập mặn

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Hợp sức cứu đồng bằng Sông Cửu Long

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Ảnh hưởng của loài giáp xác chân đều (Sphaeroma terebrans Bate, 1866) đến sinh trưởng và hình thái hệ thống rễ thở của cây Đước đỏ Rhizophora mangle tại vùng Caribbean

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thực địa nuôi trồng thủy sản đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Nghiên cứu bả mới để xử lý mối Odontotemes hainanensis trên đê

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Sử dụng bẫy Gravitraps để kiểm soát muỗi gây bệnh sốt xuất huyết ở Singapore

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Tiềm năng sử dụng Methyl Benzoate tiêu diệt loài kiến lửa đỏ Solenopsis invicta (Hymenoptera: Formicidae)

Sự biến đổi về số lượng và cấu trúc bên dưới nắp phòng đợi bay của tổ mối loài Odontotermes hainanensis trên đê

Sự biến đổi về số lượng và cấu trúc bên dưới nắp phòng đợi bay của tổ mối loài Odontotermes hainanensis trên đê

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

Hội thảo khoa học tham vấn một số kết quả nghiên cứu chính của nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam”

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn