Hotline: 090 343 6383

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kiểm tra việc triển khai mô hình vật lý của đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Kiểm tra việc triển khai mô hình vật lý của đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Kiểm tra việc triển khai mô hình vật lý của đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện

Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện

Thủ tướng: Bao giờ ĐBSCL không còn nhiễm mặn?

Thủ tướng: Bao giờ ĐBSCL không còn nhiễm mặn?

Thủ tướng: Bao giờ ĐBSCL không còn nhiễm mặn?

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra chất lượng các công trình đê điều tại trước mùa mưa bão tại Thanh Hóa

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra chất lượng các công trình đê điều tại trước mùa mưa bão tại Thanh Hóa

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra chất lượng các công trình đê điều tại trước mùa mưa bão tại Thanh Hóa

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội chi bộ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KHCN cấp tỉnh Thái Bình 2020 “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang, cây Bần chua và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình"

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Họp phổ biến, quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn Nam Trung Bộ

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình năm 2020

Hội nghị

Hội nghị

Hội nghị " Rà soát chức năng nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy" của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại tỉnh Phú Thọ

  

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn