Hotline: 090 343 6383

(WIP)- Ngày 18/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau", mã số ĐTĐLCN.26/17.

WIP - Ngày 06/10/2020, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài KH&CN độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”, mã số 10/2017/HĐ.ĐTĐL.CN.CNN do TS. Nguyễn Hoàng Hanh làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

WIP - Ngày 04/9/2020, Văn phòng chương trình KH&CN cấp quốc gia về Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Nam Trung Bộ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” do TS. Đỗ Quý Mạnh, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm.

WIP – Ngày 26/8/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN-26/17 do ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì thực hiện.

(WIP) - Ngày 13/08/2020, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến chuyên gia về xác định vị trí xây dựng và thiết kế sơ bộ mô hình của đề tài “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, Mã số: ĐTĐL.CN-49/18 do ThS. Mai Trọng Luân làm chủ nhiệm đề tài. 

Subcategories