Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 13/9/2019, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai ở miền Bắc Việt Nam”.

Tham dự buổi tuyển chọn có Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 gồm: Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Chủ tịch hội đồng; Ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Phó Chủ tịch hội đồng; GS.TS. Nguyễn Viết Tùng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Phản biện; PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Phản biện; PGS.TS. Mai Phú Quý, Hội Côn trùng học Việt Nam - Ủy viên; TS. Bùi Bích Thủy, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Ủy viên; TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Ủy viên, Thư ký.

Về phía đơn vị tham gia tuyển chọn - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng cùng bộ phận quản lý khoa học và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe đơn vị tham gia tuyển chọn đề tài báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài, Hội đồng tư vấn đã xem xét hồ sơ, thảo luận và đánh giá bỏ phiếu tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bả kiểm soát mối Macrotermitinae gây hại công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai ở miền Bắc Việt Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đăng ký chủ trì, ThS. Nguyễn Thúy Hiền đăng ký làm Chủ nhiệm. Đề tài được Hội đồng đánh giá cao và được đề nghị thẩm định tài chính sớm sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng.

Một số hình ảnh của buổi tuyển chọn

 

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - Chủ tịch hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Ông Đồng Văn Tự, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Phó Chủ tịch hội đồng phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Phản biện đọc nhận xét

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Phản biện đọc nhận xét

PGS.TS. Mai Phú Quý, Hội Côn trùng học Việt Nam - Ủy viên đọc nhận xét

TS. Bùi Bích Thủy, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Ủy viên đọc nhận xét

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Ủy viên, thư ký đọc nhận xét

(WIP) - Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu kết thúc đề tài, trong thời gian từ ngày 11-12/9/2019, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã đi kiểm tra mô hình thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.

Thành phần đoàn kiểm tra có các đại diện đến từ cơ quan quản lý đề tài: Ông Nguyễn Hải Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; ông Nguyễn Văn Minh, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Bộ KH&CN cùng với tổ chuyên gia tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài. Tham gia và đón tiếp đoàn công tác, về phía đơn vị chủ trì thực hiện có ông Nguyễn Đăng Dũng, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; TS. Ngô Xuân Nam – Chủ nhiệm đề tài và  Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nơi thực hiện mô hình.

Chương trình làm việc có các nội dung như sau: trao đổi ý kiến và thảo luận về kết quả thực hiện mô hình đã đạt được; sự phối hợp, tham gia của chính quyền và người dân địa phương trong quá trình xây dựng mô hình; thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ mô hình; khả năng nhân rộng mô hình cho các khu vực lân cận; một số công việc cần triển khai trong thời gian tới…và tổ chức đi hiện trường kiểm tra việc thực hiện mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn và mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ. 

Đoàn công tác đi kiểm tra mô hình

Đoàn công tác kiểm tra mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái trên cạn tại khu vực rừng đầu nguồn

Đoàn công tác kiểm tra mô hình phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái suối và bảo vệ bờ suối Khe Thẻ

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình của đơn vị chủ trì đề tài. Hai mô hình đã thực hiện đáp ứng được yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ triển khai theo thuyết minh đề tài được duyệt. Đoàn công tác cũng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương để quản lý mô hình sau khi nghiệm thu kết thúc đề tài. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của dân cư trong khu vực nghiên cứu về bảo tồn Khu di tích./.

 

(WIP) - Ngày 6 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau” do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì và ThS. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm đề tài.  

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và các chuyên viên theo dõi.

Về phía chuyên gia độc lập có PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía đơn vị chủ trì có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy –Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình cùng bộ phận quản lý khoa học và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện của đề tài, ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước đánh giá cao khối lượng, sản phẩm đã đạt được của Viện. Các nội dung nghiên cứu đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng theo hợp đồng, thuyết minh và dự toán được duyệt. Đồng thời đề nghị tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để xác nhận khối lượng, quyết toán.

Về phía Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hà có ý kiến nên tập trung xây dựng các mô hình để thấy rõ hiệu quả của mô hình, đặc biệt làm nổi bật được ý nghĩa khoa học của đề tài trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực nghiên cứu.

Thay mặt Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để xác nhận khối lượng và quyết toán, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

ThS. Nguyễn Minh Đức, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu ý kiến

Ông Mai Văn Hoa – Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận xét về chất lượng của các sản phẩm

Người viết: Trần Thị Thu Huyền
Phòng: Kế hoạch, Tài chính

Ngày 15/8/2019, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành về những nội dung liên quan đến thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của UBTVQH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Subcategories