Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Chương trình làm việc của GS.Nan Yao Su diễn ra trong 12 ngày

Theo chương trình hợp tác giữa Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình với Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ,  ngày 11 tháng 4 năm 2014 giáo sư Nan Yao-Su chuyên gia hàng đầu về mối của đại học Florida đã đến làm việc tại Viện để cùng tham gia thực hiện đề tài "Hợp tác nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường để kiểm soát một số côn trung gây hại (mối, kiến, gián) ở đô thị". Chương trình làm việc diễn ra trong 12 ngày với các nội dung:

Subcategories

Page 4 of 4