Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 01/10/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tuyển chọn cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định”. Tham dự buổi tuyển chọn đề tài có Hội đồng tư vấn đánh giá gồm các nhà khoa học, quản lý có uy tín trong lĩnh vực thuộc các cơ quan như: TS.Trần Huy Quang (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định - Chủ tịch hội đồng), PGS.TS. Phạm Đức Tuấn (Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp), PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh (Trường Đại học Lâm nghiệp), ThS. Đoàn Mạnh Hùng, ThS. Phạm Minh Hà, KS.Trần Thị Nguyệt (Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định), ThS. Vũ Đại An (Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định) … cùng đại diện các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định và các đơn vị tham gia tuyển chọn đề tài.

(WIP) - Ngày 24/9/2018, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã có buổi làm việc với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học Bulgaria do PGS.TS. Petar Kirilov Beron - Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử tự nhiên Bulgaria - Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có PGS.TS. Ivaylo Dedov - Viện Nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái, PGS.TS. Nikolay Parvanov Simov và TS. Rostislav Hristoforov Berchiev - Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria.

(WIP) - Theo chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình với Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa về đa dạng sinh học tại một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian bắt đầu từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018.

Subcategories

Page 1 of 4