Hotline: 0798039696

(WIP) – Ngày 03/11/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến làm việc với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình về tình hình hiện tại cũng như phương hướng hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có: GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện làm trưởng đoàn; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh – Trưởng ban Tổ chức, Hành chính; PGS.TS. Nguyễn Thanh  Bằng – Trưởng Ban Kế hoạch, Tổng hợp; ThS. Nguyễn Thu Thảo – Trưởng ban Tài chính, Kế toán. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy – Viện trưởng; ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng; ThS. Nguyễn Minh Đức – Phó Viện trưởng cùng các cán bộ viên chức của Viện.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng đã trình bày báo cáo về những vấn đề: Những kết quả chính đạt được trong năm 2020 và 2021; Đánh giá việc thực hiện chiến lược của đơn vị giai đoạn 2013 – 2020; Xác định các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ chủ lực; Tình hình triển khai xây dựng đề án kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị theo tinh thần của Nghị quyết 19 và Nghị định 60 nằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện.

001 041121

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trình bày báo cáo tại buổi làm việc

GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và đoàn công tác đánh giá cao kết quả hoạt động, mô hình quản lý điều hành của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình. Ngoài ra, Đoàn công tác nhận xét Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình, say mê nghiên cứu khoa học, tuy nhiên cần tiếp tục nâng cao trình độ để phù hợp với chiến lược phát triển của Viện trong tương lai. Đối với những kiến nghị và đề xuất của Viện, Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ xem xét và có phương hướng giải quyết sớm nhất.

002 041121

GS.TS. Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt đơn vị, Viện trưởng Nguyễn Quốc Huy gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong đoàn công tác đã có những ý kiến đóng góp giúp Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình xây dựng đúng hướng phát triển, tập trung giải quyết từng vấn đề trọng tâm của Viện cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

003 041121

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

004 041121

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh – Trưởng ban Tổ chức - Hành chính phát biểu tại buổi làm việc

 

005 041121

PGS.TS. Nguyễn Thanh  Bằng – Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp phát biểu tại buổi làm việc

 

006 041121

ThS. Nguyễn Thu Thảo – Trưởng ban Tài chính Kế toán phát biểu tại buổi làm việc

Người viết: Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức – Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn