Hotline: 0798039696

Chiều ngày 17/06/2021, tại trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước đã diễn ra lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống Covid -19 Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19; Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước, Phó Giám đốc ban quản lý quỹ; Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Cục trưởng Cục Kế Toán, Kho bạc Nhà nước cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Kho bạc Nhà nước và các thành viên Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

001 170621

Ông Lưu Hoàng, Phó Giám đốc Ban quản lý Quỹ phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận

Tại buổi lễ tiếp nhận, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình Nguyễn Minh Đức đã thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Ban quản lý quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Đây là số tiền mà Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tích cực vận động cán bộ, viên chức, người lao động chung tay chia sẻ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

ủng hộ

Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình trao 100 triệu ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

003 170621

Ông Nguyễn Quang Vinh,Giám đốc Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 trao chứng nhận cho Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, ông Lưu Hoàng – Phó giám đốc Ban Quản lý Quỹ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đơn vị tài trợ, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động vô cùng ý nghĩa, góp phần tiếp thêm nguồn lực để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phó giám đốc Ban Quản lý Quỹ  khẳng định số tiền ủng hộ sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của Pháp luật.

004 170621

Chứng nhận Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam

Người viết: Nguyễn Quang Hưng

Phòng Tổ chức, Hành chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn