Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Chiều ngày 16/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ công bố Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường; Đồng chí Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thứ trưởng  NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Tám; lãnh đạo các Sở NN&PTNT tại các tỉnh, đại diện các tổ chức quốc tế và đông đảo đại biểu từ các Bộ, ban, ngành.

Tổng cục Thủy lợi được thành lập trên cơ sở sát nhập Cục Thủy lợi và Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai. Tổng cục Thủy lợi được thành lập trong bối cảnh lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai đang gặp nhiều thách thức khi nhu cầu phát triển kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là nhu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai và từ đó 2 tổng cục mới đã được hình thành. Đây là tin vui lớn cho các cán bộ làm công tác thủy lợi, công tác phòng, chống thiên thai, với Bộ NN&PTNT, đồng thời là trách nhiệm đòi hỏi làm tốt hơn nữa đối với cán bộ, CNVCNLĐ trong lĩnh vực thủy lợi và phòng, chống thiên tai.

Tổng cục Thủy lợi là tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính như: Tham mưu Bộ trưởng NN&PTNT xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền về thủy lợi và nước sạch nông thôn; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch, điều tra cơ bản thủy lợi, quản lý tưới tiêu và quy trình thủy lợi, quản lý an toàn đập; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn; Quản lý cơ sở về thủy lợi và nước sạch nông thôn; Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hợp tác quốc tế; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Thủy lợi có 9 đơn vị là: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Xây dựng cơ bản, Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Vụ An toàn đập, Văn phòng tổng cục, Cục Quản lý công trình thủy lợi có các chi cục quản lý công trình thủy lợi, Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT, thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính như: Tham mưu Bộ trưởng NN&PTNT xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; Quy hoạch, kế hoạch tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai và đê điều; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai gồm công tác phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai; Tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai, công tác ứng phó với thiên tai, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đê điều; Quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai, đê điều; Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai và đê điều; Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai, văn phòng thường trực TW về phòng, chống thiên tai; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Phòng, chống thiên tai có 9 đơn vị bao gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai, Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, Vụ Quản lý đê điều, Văn phòng tổng cục, Cục Ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai có hai chi cục là Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai.

Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai đặt tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai, với các nhiệm vụ: Điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai; Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai; chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc; Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng NN&PTNT cùng với các cơ quan có liên quan triển khai quyết định trên. Theo đó, trong thời gian vừa qua Bộ trưởng, ban cán sự đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công việc để đảm bảo hoạt động của hai Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai bắt đầu từ ngày Quyết định có hiệu lực 18/8/2017.

Nguồn: www.mard.gov.vn

(WIP) - Ngày 10/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký kết thực hiện dự án: “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
tại Việt Nam Fujita Yasuo ký kết thỏa thuận

Tổng vốn của dự án là trên 18,2 triệu USD (tương đương trên 414 tỷ đồng); trong đó vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản là 1,8 tỷ Yên Nhật (tương đương trên 16,65 triệu USD). Thời gian thực hiện: 36 tháng kể từ khi thỏa thuận viện trợ (G/A) được ký kết (từ năm 2017 đến năm 2020). 

Dự án sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững thông qua việc thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai. 

Từ đó sẽ xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả nhằm nghiên cứu nhân rộng đến các lưu vực sông khác. 

Mục tiêu cụ thể của dự án là thiết lập hệ thống vận hành và quản lý đối với 3 đập lớn đang hoạt động kết hợp với việc phòng chống thiên tai tại lưu vực trên sông Hương. Đồng thời thiết lập mạng lưới thông tin phòng chống thiên tai toàn diện và các biện pháp dự báo, cảnh báo khẩn cấp thích hợp trên sông Hương từ đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt. Ngoài ra, hoàn chỉnh quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hương, tạo công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý. 

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, từ năm 2011 - 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và JICA đã tiến hành thí điểm các hoạt động xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp tại lưu vực sông Hương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thứ trưởng mong muốn dự án này không chỉ cung cấp cơ sở trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, cảnh báo lũ trên lưu vực sông Hương mà còn mở đầu cho một hướng tiếp cận mới cả về công nghệ lẫn phương pháp phòng chống lũ. Kết quả thành công của dự án sẽ được phổ biến, nhân rộng trên phạm vi cả nước. 

Ông Fujita Yasuo, Trưởng đại diện của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đầy đủ ngân sách theo như viện trợ để dự án được thuận lợi, đúng tiến độ; tiếp tục hoàn thành việc xin cấp phép cho một số hoạt động của dự án từ một số bộ ngành liên quan… 

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với chuyên gia Nhật Bản và các cơ quan liên quan triển khai dự án đảm bảo đúng mục tiêu và kỳ vọng của Chính phủ hai nước./.

http://www.mard.gov.vn

(WIP) - Chiều ngày 04/8/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng Bộ Tư lệnh Quân khu II; lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ làm 20 người chết, mất tích và bị thương.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Tính đến thời điểm 14 h chiều nay, mưa lũ tại Mường La đã làm chết 10 người, 6 người mất tích, 4 người bị thương. Tổng số nhà bị thiệt hại là 258 nhà, trong đó có 179 nhà bị cuốn trôi. Tại thị trấn Ít Ong, mưa lũ cuốn trôi hai đường dẫn đến cầu cứng Nặm Păm khiến Quốc lộ 279 D tắc đường hoàn toàn, làm cô lập 5 xã. Mưa lũ còn cuốn trôi khoảng 3km đường tỉnh lộ 109 làm cho xã Ngọc Chiến và thủy điện Nậm Chiến bị cô lập. Về sản xuất gần 300ha lúa, hoa màu bị vùi lấp. Hệ thống điện 35KV đi 5 xã của huyện bị cuốn trôi gây mất điện cho 7.600 hộ dân. Tổng thiệt hại về vật chất ước tính 461 tỷ đồng.

Ngay trong sáng sớm ngày 3/8, tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có mặt tại huyện Mường La thành lập sở chỉ huy để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Quân khu 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã huy động trên 2.500 người và huy động máy móc thiết bị tìm kiếm cứu nạn. Trong lúc này, việc quan trọng đang được tỉnh, huyện tập trung nhất là huy động lực lượng tìm kiếm 7 người hiện còn mất tích còn trôi dọc suối Nậm Păm và trên Sông Đà. Đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và các hộ phải di dời khẩn cấp.

Trước mắt, huyện Mường La đã hỗ trợ cho nhà bị cuốn trôi, nhà phải di dời mỗi khẩu 15kg gạo; mỗi hộ 2 thùng mì tôm, 2 bình nước uống.

 

Với tình hình thực tế hiện nay, tỉnh Sơn La cũng kiến nghị với Trung ương hỗ trợ kinh phí 330 tỷ đồng để xây dựng lại hai mố cầu qua suối Nậm Păm trên quốc lộ 279D và hệ thống kè suối Nậm Păm để bảo vệ thị trấn Ít Ong; sửa chữa khôi phục tuyến đường 279D và đường tỉnh lộ 109, tỉnh lộ 111 đi qua 5 xã của huyện Mường La và  đầu tư kết cấu hạ tầng, sản xuất cho 5 bản bị thiệt hại hoàn toàn là bản Piệng, Huổi Hốc, bản Hốc, Huổi Liếng và Hua Nặm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả mưa lũ của tỉnh, huyện, các cấp, ngành và người dân huyện Mường La. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành của tỉnh, huyện tiếp tục rà soát lại những vùng có nguy cơ cao để di chuyển dân đến nơi an toàn; tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, cần chủ động phòng trừ, xử lý môi trường, đảm bảo không để phát sinh dịch, bệnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị địa phương cử người ứng trực tại những điểm nguy hiểm như hai bên đầu cầu Nặm Păm để đảm bảo an toàn cho người qua lại. Nơi nào còn nguy hiểm kiên quyết di dời dân; chăm lo đời sống nhân dân không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, không để hộ dân nào bị đứt bữa. Huyện phải thành lập bộ phận tiếp nhận dân chủ, công khai để mọi hỗ trợ đến được với đồng bào vùng lũ công bằng, hữu ích. Thời gian tới để ứng phó hiệu quả với thiên tai, Sơn La cần thực hiện tốt việc tái cơ cấu kinh tế , trong đó rừng là mũi kinh tế mũi nhọn. Đối với các kiến nghị của tỉnh Sơn La, Bộ trưởng nhất trí về chủ trương, song địa phương cần phải cụ thể hóa sát với thực tế, nhất là việc xử lý hai mố cầu, phải có trách nhiệm và tính đến phần kinh phí của phần địa phương.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đi thị sát tình hình thiệt hại tại bản Hua Nặm, xã Nặm Păm./.

Nguồn: http://www.mard.gov.vn

(WIP) - Ngày 3/8, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có công điện gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà về việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của lượng mưa tương đối lớn từ đầu mùa mưa đến nay, lượng nước trữ tại một số hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc bộ tương đối cao. Nhiều hồ đã đầy nước, nếu có mưa lớn bổ sung thì nguy cơ cao xảy ra mất an toàn hồ chứa và ngập úng ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ.  

Để bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa, đặc biệt các hồ chứa xung yếu. 
Các đơn vị tổ chức trực ban tại công trình 24h/24h, theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ, chủ động hạ thấp mực nước theo đúng quy định tại quy trình vận hành hoặc khi công trình có nguy cơ xảy ra sự cố. 
Đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước, phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa, các công trình đang thi công xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp. 
Tổng cục Thủy lợi cũng yêu cầu các đơn vị chủ động vận hành công trình để tiêu thoát nước đệm trong các hệ thống công trình thủy lợi ở Đồng bằng Bắc bộ trong trường hợp có mưa lớn, khả năng xảy ra tình trạng ngập úng; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi phù hợp./.
Nguồn: http://www.mard.gov.vn

 (WIP) - Ngày 11/7/2017, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp song phương về tăng cường thực hiện Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động về hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học giữa Việt Nam và Nam Phi.

Tham dự Cuộc họp, về phía Nam Phi có đại diện Cơ quan Quản lý CITES Nam Phi; Cục bảo tồn đa dạng sinh học; Vụ Kế hoạch và Phát triển Vườn Quốc gia Nam Phi; Sở Nông thôn, Môi trường và Phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc. Về về phía Việt Nam có đại diện Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam, Cục Kiểm lâm, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Vụ Khoa học công nghệ và HTQT (Tổng cục lâm nghiệp), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&PTNT). Tham dự cuộc họp còn có đại diện Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội và một số tổ chức quốc tế, phi chính phủ có liên quan.

Phát biểu khai mạc tại Cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đã hoan nghênh đoàn đại biểu Nam Phi tới Việt Nam, đề cao những nỗ lực của hai nước trong việc hợp tác về bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã nói riêng. Hai bên đã trình bày về tiến trình thực hiện Biên bản ghi nhớ và Chương trình hành động về bảo tồn đa dạng sinh học đã ký. Kết luận cuộc họp, bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đã tóm lược những đề xuất mà hai bên nêu ra trong cuộc họp và nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy và củng cố hợp tác giữa hai Bộ nói chung và hai Cơ quan Quản lý CITES nói riêng trong tương lai.

Nguồn: http://www.mard.gov.vn

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn