Hotline: 090 343 6383

Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

 

Viện trưởng

TS. Nguyễn Quốc Huy

 

 

Phó Viện trưởng

TS. Ngô Xuân Nam

 

  

Phó Viện trưởng

ThS. Phạm Văn Động


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn