Hotline: 0798039696

Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành Chức vụ
1  Nguyễn Quốc Huy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Viện trưởng
2  Phạm Văn Động Thạc sĩ Địa vật lý Phó Viện trưởng
3  Nguyễn Minh Đức Thạc sĩ Sinh học Phó Viện trưởng

 

 

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành Chức danh trong hội đồng
1  Trịnh Văn Hạnh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Chủ tịch
2  Nguyễn Quốc Huy Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học Phó Chủ tịch
3  Phạm Văn Động Thạc sĩ Địa vật lý Ủy viên
4  Lê Văn Tuất  Thạc sĩ  Lâm nghiệp Ủy viên
5  Lê Ngọc Cương  Thạc sĩ  Thủy lợi Ủy viên
         

 

 Danh sách thành viên Hội đồng khoa học mở rộng

TT Họ và tên Học hàm, học vị Ngành
1  Nguyễn Viết Tùng Giáo sư, Tiến sĩ Nông nghiệp
2  Phạm Văn Lầm  Giáo sư, Tiến sĩ Bảo vệ thực vật
3  Thiều Quang Tuấn  Giáo sư, Tiến sĩ  Thủy lợi
4  Nguyễn Văn Quảng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh học
5  Nguyễn Trọng Nga Phó Giáo sư, Tiến sĩ Địa vật lý
6  Mai Sỹ Tuấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sinh thái học
7  Lê Minh Sắt Tiến sĩ Quản lý nhà nước về KHCN
       

 

 

 

 

Danh sách Ban cố vấn khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

   

GS. TSKH. Nguyễn Lân Dũng

- Ngành: Sinh học;

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII;

- Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

 

GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu

 

- Ngành: Di sản văn hóa;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

 

GS. TSKH. Vũ Quang Côn

- Ngành: Sinh học;

- Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành sinh học;

- Phó chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam;

- Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

 

 

GS. TS. Bùi Công Hiển

- Ngành: Sinh học

- Giám đốc trung tâm Ứng dụng Côn trùng học - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đạt danh hiệu huy chương Vì sự nghiệp giáo dục và huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ 

- Chủ nhiệm nhiều đề tài xuất sắc như : Nghiên cứu cơ bản để phòng trừ mối và đê đập ở Việt Nam; nghiên cứu mối ở Vườn quốc gia Miền Trung Việt Nam; Côn trùng gây hại kho thóc...

GS. TS. Nguyễn Viết Tùng

 

- Ngành: Nông nghiệp;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

- Tác giả của giáo trình Côn trùng học đại cương 

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

- Ngành: Thủy lợi;

- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi;

- Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

- Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Thủy lợi nhiệm kì 2014-2019

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn