Hotline: 090 343 6383

Ban Lãnh đạo Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

 

Viện trưởng

TS. Nguyễn Quốc Huy

 

 

Phó Viện trưởng

TS. Ngô Xuân Nam

 

  

Phó Viện trưởng

ThS. Phạm Văn Động

Danh sách thành viên Hội đồng khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

Họ và tên Chuyên ngành Chức danh trong hội đồng

PGS. TS. Trịnh Văn Hạnh

Côn trùng học Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng

Nông nghiệp Ủy viên thường trực

TS. Lê Minh Sắt

Quản lý Nhà nước về KHCN Ủy viên thường trực

GS.TS. Phạm Văn Lầm

Bảo vệ thực vật Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Côn trùng học Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Trọng Nga

Địa vật lý Ủy viên

PGS.TS. Mai Sỹ Tuấn

Sinh thái học Ủy viên
GS.TS. Thiều Quang Tuấn Công trình biển Ủy viên

Danh sách Ban cố vấn khoa học của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình

 

   

GS. TSKH. Nguyễn Lân Dũng

- Ngành: Sinh học;

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa X, XI, XII;

- Phó Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài;

- Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

- Chủ nhiệm Chương trình tự nguyện đưa KHKT vào hộ nông dân;

- Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội; 

GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu

 

 

 

- Ngành: Di sản văn hóa;

- Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

 

GS. TSKH. Vũ Quang Côn

- Ngành: Sinh học;

- Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước;

- Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành sinh học;

- Phó chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam;

- Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;

 

 

GS. TS. Bùi Công Hiển

- Ngành: Côn trùng học

GS. TS. Nguyễn Viết Tùng

 

 

 

- Ngành: Nông nghiệp;

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

GS. TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

- Ngành: Thủy lợi;

- Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi;

- Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn