Hotline: 0798039696

VIỆN SINH THÁI VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
Địa chỉ:
Số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(024) 3852 1162
Fax:
(024) 3851 8317
Mobile:
(024) 3852 1162
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

Văn phòng: (04) 3852 1162

Hotline: 0798039696

Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855

Mua bả, chế phẩm: 0903422888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn