Hotline: 0798039696

(WIP). Nhằm nghiên cứu sự biến thiên nhiệt độ bề mặt trên mô hình bê tông có chứa khuyết tật, một mô hình bê tông 1m x1m, chiều dày 0,22m đã được xây dựng với các mô phỏng khuyết tật chứa bên trong nó (Hình 1). Xốp là vật liệu được lựa chọn để mô phỏng các khuyết tật bên trong bê tông vì xốp có tính chất truyền nhiệt gần tương tự với không khí.

001 291121

Hình 1. Mô hình bê tông có chứa khuyết tật

Phương pháp Nhiệt hồng ngoại là phương pháp khảo sát Địa vật lý hoạt động trên sự ghi nhận các bức xạ nhiệt ở dải hồng ngoại của vật thể và biểu thị chúng dưới dạng ảnh nhiệt, ảnh nhiệt này thể hiện nhiệt độ bề mặt của vật thể đó. Phép đo nhiệt độ bề mặt mô hình bê tông được thực hiện bằng camera nhiệt hồng ngoại đặt cách tấm bê tông 3m. Ảnh nhiệt hồng ngoại được ghi lại 5 phút/lần trong 24 giờ. Camera nhiệt hồng ngoại được sử dụng trong nghiên cứu này là camera FLIR E 60bx có độ phân giải 320x240 pixels, độ nhạy nhiệt nhỏ hơn 0,0450C, khoảng nhiệt đo từ -200C tới  6500C, ống kính (250 x 190).

Dữ liệu từ IR camera (camera nhiệt hồng ngoại) ở một số thời điểm đo trong ngày được thể hiện trong Hình 2. Hình 2a là ảnh nhiệt được chụp tại thời điểm 5h:00, khi nhiệt độ của tấm bê tông đạt mức thấp nhất trong ngày. Tại thời điểm này sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt giữa khu vực khuyết tật và khu vực bình thường có giá trị âm và đạt giá trị tuyệt đối cực đại. Hình 2b là ảnh nhiệt được chụp tại thời điểm 12h:00. Tại thời điểm này sự chệnh lệch nhiệt độ bề mặt giữa khu vực khuyết tật và khu vực bình thường có giá trị dương và đạt giá trị tuyệt đối cực đại. Ở thời điểm 16h:00, hầu như không có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong tấm bê tông (Hình 2c). Biểu đồ biến thiên nhiệt độ bề mặt trong ngày tại khu vực khuyết tật và khu vực bình thường được thể hiện trên Hình 3.

002 291121

Hình 2. Ảnh nhiệt bề mặt tấm bê tông tại các thời điểm: (a) 5h:00; (b). 12h:00; (c) 16h:00.

003 291121

Hình 3. Biểu đồ biến thiên nhiệt độ bề mặt trong ngày giữa khu vực khuyết tật và khu vực bình thường.

Từ các phân tích trên, thời điểm 5h:00 và 12h:00 là hai thời điểm mà sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt giữa khu vực bê tông khuyết tật và bê tông bình thường đạt giá trị cực đại trong ngày. Đây là hai thời điểm thích hợp cho công tác khảo sát dò tìm khuyết tật bên trong bê tông bằng phương pháp Nhiệt hồng ngoại./.

Tài liệu tham khảo:

 [1] Michal Janku, Ilja Brezina, Jiri Grosek, Use of Infrared Thermography to Detect Defects on Concrete Bridges, Procedia Engineering 190 (2017), 62-69.

Người viết: KS. Phạm Lê Hoàng Linh

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý

(WIP) – Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao môi trường sống, chất lượng sống của người dân Thủ đô. Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao quanh sông Tô Lịch và cống chính, dài hơn 21 km, thu gom nước thải từ các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, do nhà thầu TEKKEN (Nhật Bản) triển khai bằng công nghệ khoan kích ngầm. Việc thi công hệ thống cống bằng công nghệ khoan kích ngầm đòi hỏi dữ liệu chi tiết về các công trình ngầm, công trình tiện ích trong phạm vi thi công để có biện pháp thi công phù hợp, giảm thiểu tác động đến các công trình lân cận.

Ngày 16/11/2021, tại UBND xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trang và bần chua”  nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu hiện trạng sinh vật gây hại cây Trang (Kandelia Obovata) cây Bần chua (Sonneratia Caseolaris) và đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, thân thiện với môi trường tại rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình”, Mã số: TB - CT/NN01/20-21 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì và NCS. Lê Quang Thịnh làm chủ nhiệm đề tài.

Ngày 05/11/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN – 49/18 do ThS. Mai Trọng Luân, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2021, tại Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Khoa học sự sống bền vững lần thứ 3. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia trong các trường đại học, công ty, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, hiệp hội và xã hội để trao đổi, chia sẻ học thuật, kỹ thuật và phổ biến kiến ​​thức về công nghệ liên quan đến khoa học sự sống. Các chủ đề chính của Hội thảo về hệ sinh thái, đa dạng sinh học, lâm nghiệp, nông nghiệp, nước, đất, sinh học, hóa học, vật lý, kiến trúc cảnh quan, môi trường, y học và dược phẩm, gen, năng lượng, quản lý rác thải,…

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn