Hotline: 0798039696

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho cây trồng, đê đập và công trình xây dựng. Trạm bả gồm vỏ trạm có hai đầu và khối bả độc, trong đó có vỏ trạm được làm bằng tre, chất liệu gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza được đúc hoặc được cuộn thành khối rỗng, vừa làm thức ăn, vừa bảo vệ khối bả độc chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng xâm nhập khai thác bả. Mối xâm nhập vào ăn khối bả độc bằng cách đi qua đầu hở hoặc tự gặm vỏ trạm.

Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm bả và phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng trong đó sử dụng trạm bả bao gồm vỏ trạm, khoang chứa chứa khối bả độc. Miệng khoang chứa được bịt kín bằng nút ngăn bổng, trên thành khoang chứa nược tráng phủ lớp chống thấm và dễ dàng bị thủng khi mối khai thác tấn công trạm bả. Vỏ trạm được làm bằng gỗ tự nhiên hoặc vật liệu chứa xenluloza, có tẩm chất dodecatrienol với lượng thích hợp vừa làm thức ăn cho mối, vừa có tác dụng bảo vệ bả chứa bên trong, vừa có tác dụng hấp dẫn mối và mối dễ dàng khai thác bả. Mối dễ dàng tiếp cận với trạm bả, khi mối khai thác thức ăn từ vỏ trạm đủ mạnh thì khối bả bên trong sẽ tự bộc lộ đối với mối qua khe do mối tạo ra bằng cách gặm vỏ trạm và mối dễ dàng khai thác khối bả độc.

Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sinh học METARHIZIUM ANISOPLIAE dạng lỏng dùng để phòng trừ một số loài mối như Odontotermes hainanensisOdontotermes formosannusOdontotermes angustignathus, Macrotermes annadaleiMacrotermes gilvus... bao gồm các công đoạn nuôi cấy khởi động, nhân giống, lên men các giống nấm Metarhizium anisopliae M1 và M7 trong môi trường lỏng và tạo chế phẩm với bột cơm và kitin.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn