Hotline: 0798039696

(WIP) - Nguyên liệu sử dụng: Sử dụng vật liệu sẵn có của địa phương: cọc tre, cừ tràm, bao tải cát,...

- Thiết kế:

Cao trình đỉnh tường mềm giảm sóng được xác định theo các điều kiện sau:

+ Điều kiện làm việc,

+ Đối tượng bảo vệ,

+ Điều kiện ổn định của tường mềm.

Bố trí tuyến công trình

Tường mềm giảm sóng được bố trí bao quanh bãi bảo vệ tạo thành một hệ thống khép kín và được chia 2 dạng chính sau:

+ Tường song song với bờ: tác dụng giảm sóng

+ Tường xiên góc với bờ: tác dụng giảm dòng chảy ven bờ, gây bồi và hạn chế vận chuyển bùn cát dọc bờ

Tường mềm giảm sóng thường đặt ngắt quãng, một đoạn tường thường lấy bằng (1,5÷2,5) lần khoảng cách giữa tường và hàng cây phía biển, đoạn trống lấy bằng (0,4÷0,6) chiều dài một đoạn tường.

Trong  điều kiện thuỷ hải văn phức tạp, cần kết hợp công trình ngang bờ và công trình dọc bờ để kết hợp chức năng ngăn cát và giảm sóng. Công trình kết hợp mỏ hàn và tường giảm sóng thành công trình hình chữ T hoặc đứt quãng, hoặc liên tục khép kín.


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn