Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 23/6/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học: Cơ sở khoa học để để xây dựng mô hình phục hồi hệ sinh thái thuộc Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam” do TS. Ngô Xuân Nam là chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu như trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Lâm nghiệp; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Thổ nhưỡng Nông hóa - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển; Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường; Cục Bảo tồn đa dạng sinh học...

PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh - Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình 

phát biểu khai mạc

Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài trình bày các nội dung liên quan đến cơ sở khoa học để xây dựng mô hình phục hồi hệ sinh thái.

Các đại biểu tham dự hội thảo nhất trí cao với việc cần thiết phải nghiên cứu phục hồi hệ sinh thái trong tình hình suy thoái đa dạng sinh học đang diễn ra trầm trọng, đặc biệt đối với các hệ sinh thái ở Khu di tích Mỹ Sơn.

GS.TSKH. Vũ Quang Côn - Chủ tịch Hội đồng học hàm ngành Sinh học 

phát biểu ý kiến

Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học đã góp ý và thảo luận: Đánh giá tốc độ dòng chảy; nghiên cứu địa hình; chọn loài theo thứ tự ưu tiên, chú trọng các loài cây bản địa để xây dựng mô hình; tiêu chuẩn giống; đánh giá các đai cây; các yếu tố liên quan đến khả năng thích nghi của các giải pháp phụ trợ trong xây dựng mô hình.

Sau khi nghe các ý kiến của các nhà khoa học, các thành viên thực hiện đề tài, PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh tổng kết hội thảo: Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, bổ sung, làm rõ cơ sở khoa học để thiết kế xây dựng mô hình phục hồi các hệ sinh thái, làm cơ sở để triển khai xây dựng mô hình trong thời gian tới. 

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, TS. Ngô Xuân Nam - Chủ nhiệm đề tài chân thành cảm ơn các ý kiến quý báu của các nhà khoa học đầu ngành và khẳng định đây là những vấn đề rất quan trọng để đề tài tiếp tục hoàn thiện cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện các nội dung chính của đề tài. 

KS. Nguyễn Nguyên Hằng 

                                                                       Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn