Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Thực hiện kế hoạch triển khai năm 2017 của đề tài độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam", trong thời gian từ tháng 4 và tháng 5 năm 2017, các nhà khoa học của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Quảng Nam tiến hành điều tra thực địa, khảo sát khu vực sông Trường Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của chuyến khảo sát là lựa chọn vị trí dự kiến xây dựng 02 mô hình gồm: Mô hình phục hồi rừng ngập mặn, diện tích 02 ha và mô hình nuôi sá sùng (trùn biển), diện tích 02 ha.

Địa điểm dự kiến xây dựng mô hình phục hồi rừng ngập mặn

Nội dung làm việc của đoàn bao gồm: 

- Tổ chức các cuộc họp, trao đổi ý kiến với chính quyền và người dân địa phương về thông tin liên quan đến việc xây dựng 02 mô hình và lấy ý kiến đồng thuận phối hợp thực hiện.

- Khảo sát chi tiết khu vực sông Trường Giang, đặc biệt là các vùng cửa sông, khu vực rừng ngập mặn và bãi bồi ven sông. 

- Tiến hành đo đạc, quan trắc và phân tích các đặc điểm đặc trưng về điều kiện lập địa, đặc điểm môi trường, tài nguyên sinh vật của các khu vực để tổng hợp xác định vị trí phù hợp nhằm lựa chọn xây dựng mô hình. 

- Xác định vị trí, quy mô, ranh giới cụ thể khu vực dự kiến xây dựng 02 mô hình.

Chuyến khảo sát của đoàn công tác đã diễn ra thuận lợi với sự giúp đỡ, phối hợp thực hiện của các cơ quan quản lý và người dân tại địa phương. Chuyến khảo sát đã xác định được vị trí dự kiến để xây dựng mô hình phục hồi rừng ngập mặn và mô hình nuôi sá sùng (trùn biển), được chính quyền và người dân hết sức ủng hộ. 

Địa điểm dự kiến xây dựng mô hình nuôi sá sùng

 

Lắp đặt biển báo bảo vệ mô hình và tuyên truyền cho người dân trong vùng

ThS. Mai Trọng Hoàng

Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn