Hotline: 0798039696

Ngày 05/11/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN – 49/18 do ThS. Mai Trọng Luân, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ tịch. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài.001 051121

ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trước Hội đồng

Được sự cho phép của chủ tịch Hội đồng, ThS. Mai Trọng Luân đã thay mặt nhóm thực hiện trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài. Qua quá trình thực hiện từ năm 2018 - 2021, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh được phê duyệt, xây dựng được 01 mô hình giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển tại khu vực xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đào tạo được 02 thạc sĩ; hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ; xuất bản được 04 bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo có uy tín trong nước và 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế thuộc danh mục Scopus; đăng ký 01 giải pháp hữu ích về giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ.

002 051121

GS.TS. Tăng Đức Thắng, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Phản biện 1, phát biểu tại cuộc họp

 

003 051121

PGS.TS Nguyễn Thọ Sáo, chuyên gia độc lập, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

 

004 051121

TS. Mai Cao Trí, Trường Đại học Xây dựng, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

 

005 051121

TS. Nguyễn Thế Hưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp, Ủy viên, phát biểu tại cuộc họp

 

006 051121

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng cũng như các khách mời, GS.TS Trần Đình Hòa, chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, hoàn thành các công việc như trong hợp đồng và thuyết minh đề tài. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm đề tài cập nhật ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo.

007 051121

GS.TS Trần Đình Hòa, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong Hội đồng đã góp ý kiến xác đáng cho đề tài. Viện trưởng Nguyễn Quốc Huy cũng chỉ đạo nhóm thực hiện đề tài phải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo.

008 051121

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy,Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu cảm ơn Hội đồng

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu để trình Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu chính thức.

Người viết: ThS. Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn