Hotline: 0798039696

(WIP) - Ngày 6 tháng 10 năm 2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả xây dựng mô hình giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển trong khuôn khổ đề tài: Nghiên cứu giải pháp mềm bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển bán đảo Cà Mau”, mã số ĐTĐL.CN – 49/18 do ThS. Mai Trọng Luân, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên hội thảo được thực hiện qua hình thức trực tuyến. 

001 081021

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng phòng Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; ông Lê Văn Chính - Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện; GS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Chủ nhiệm Chương trình KC.08/16-20; PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Trưởng ban Kế hoạch tổng hợp; ông Nguyễn Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình; ThS. Mai Trọng Luân, chủ nhiệm đề tài. Đại diện lãnh đạo địa phương tham gia đề tài có ông Trần Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học như GS.TS. Vũ Minh Cát - chuyên gia độc lập; PGS.TS. Nguyễn Khắc Nghĩa - chuyên gia độc lập; PGS.TS. Trần Văn Thụy – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Mai Cao Trí – Trường Đại học Xây dựng.

002 081021

ThS. Mai Trọng Luân chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội thảo

Sau lời phát biểu khai mạc hội thảo của GS.TS. Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ThS. Mai Trọng Luân đã báo cáo tổng quan quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên trong nhóm thực hiện lần lượt trình bày 04 báo cáo chính gồm: Báo cáo kết quả thí nghiệm mô hình vật lý trên máng sóng; Báo cáo kết quả xây dựng bộ tiêu chí xác định phạm vi áp dụng; Báo cáo lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển điển hình và Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng mô hình giải pháp mềm để bảo vệ bờ vùng cửa sông, ven biển.

003 081021

GS.TS. Vũ Minh Cát – chuyên gia độc lập phát biểu ý kiến tại Hội thảo

004 081021

TS. Mai Cao Trí – Trường Đại học Xây dựng phát biểu ý kiến tại Hội thảo

005 081021

PGS.TS. Trần Văn Thụy – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội thảo

006 081021

Ông Lê Văn Chính - Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

007 081021

Ông Trần Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Các nhà khoa học, các khách mời tham dự hội thảo đã đánh giá cao việc nghiên cứu về giải pháp mềm giúp chống xói lở, bảo vệ bờ sông ven biển khu vực bán đảo Cà Mau. Mô hình đã thực hiện của đề tài cho thấy tính hiệu quả và tính bền vững cao. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, nhận xét giúp đơn vị thực hiện bổ sung, hoàn thiện nghiên cứu để đáp ứng mục tiêu của đề tài đặt ra.

Sau khi nghe các ý kiến của các nhà khoa học, đơn vị quản lý, thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo, đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện địa phương đã tham dự và góp ý cho đề tài.

Người viết: ThS. Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn