Hotline: 0798039696

(WIP) – Ngày 24/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái – thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu” do TS. Nguyễn Hoàng Hanh, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đăng ký làm chủ nhiệm.

Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ gồm 09 thành viên do PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm Chủ tịch.

1

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu khai mạc cuộc họp

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên cùng các chuyên viên của Vụ, đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính và đại diện Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước. Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, đơn vị đăng ký là cơ quan chủ trì nhiệm vụ có ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Hoàng Hanh, đăng ký làm chủ nhiệm và các thành viên trong nhóm tham gia thực hiện.

Phát biểu tại buổi họp TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên cho biết đây là nhiệm vụ giao trực tiếp, tuy nhiên hồ sơ nhiệm vụ vẫn cần được đánh giá chi tiết và đề nghị Hội đồng tư vấn đánh giá, góp ý cụ thể chi tiết cho đề tài để đạt được các mục tiêu do Bộ đề ra.

2

TS. Nguyễn Hoàng Hanh, đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo trước Hội đồng

Thay mặt nhóm thực hiện, TS. Nguyễn Hoàng Hanh báo cáo tóm tắt thuyết minh, kế hoạch triển khai đề tài. Sau khi nghe các thành viên Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp thảo luận, trao đổi với Chủ nhiệm đề tài về những nội dung thực hiện chính để đạt mục tiêu theo đặt hàng của Bộ, PGS.TS. Trần Văn Thụy, chủ tịch Hội đồng đã tổng kết các ý kiến nhận xét, đánh giá và kết luận hồ sơ đề tài đạt yêu cầu tuy nhiên cần phải hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

3

GS.TS. Vũ Minh Cát, Hội Thủy lợi Việt Nam, phản biện nhận xét về Hồ sơ nhiệm vụ tại cuộc họp

4

PGS.TS. Ngô Đình Quế, Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam, phản biện nhận xét về Hồ sơ nhiệm vụ tại cuộc họp

5

Ông Lê Văn Chính, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên phát biểu tại cuộc họp

6

PGS.TS. Trần Văn Thụy, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

7

ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phát biểu tại cuộc họp

Thay mặt đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ, ThS. Nguyễn Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình gửi lời cảm ơn những nhận xét, góp ý của các thành viên Hội đồng đã giúp cho chủ nhiệm cùng các thành viên thực hiện nắm bắt và xác định được rõ hơn các nội dung công việc cần thực hiện để đạt được yêu cầu của đề tài; đồng thời nêu quyết tâm cùng chủ nhiệm đề tài hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ thuyết minh theo các góp ý của Hội đồng để gửi nộp Bộ Khoa hoc và Công nghệ đúng thời hạn.

Người viết: ThS. Trần Thị Thu Huyền
Phòng Kế hoạch, Tài chính


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn