Hotline: 0798039696

(WIP) – Ngày 30/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2021, trong đó Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham gia tuyển chọn đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp công nghệ thủy lợi – lâm nghiệp kết hợp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng”.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn gồm có PGS.TS Ngô Đình Quế, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Vũ Minh Cát, Hội Thủy lợi Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Vương Văn Quỳnh, Viện Sinh thái Rừng và Môi trường, phản biện 1; PGS. TS Lê Xuân Tuấn, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, phản biện 2; Cùng các uỷ viên: PGS.TS Mai Văn Công, Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS. Nguyễn Cao Đơn, Viện Khoa học Tài nguyên nước; TS. Triệu Thái Hưng, Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

Về phía cơ quan quản lý đề tài, Bộ Khoa học và Công nghệ có TS. Lê Viết Lâm, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; bà Kiều Cầm Thúy, Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên; ông Nguyễn Việt Anh, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

Về phía Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình có ThS. Phạm Văn Động – Phó Viện trưởng, TS. Đỗ Quý Mạnh – Chủ nhiệm đề tài tuyển chọn cùng các thành viên thực hiện đề tài.

Sau khi nghe TS. Đỗ Quý Mạnh trình bày thuyết minh và dự toán đề tài, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đã nhận xét và đánh giá cao về hồ sơ đề tài tuyển chọn của Viện, các nội dung và sản phẩm thực hiện bám sát theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS Ngô Đình Quế, chủ tịch Hội đồng kết luận:  Đây là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, có tính khả thi cao, nghiên cứu vấn đề có tính cấp thiết trong việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn tại Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng. Chủ tịch hội đồng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh đề tài.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm thực hiện Đề tài chỉnh sửa các lỗi văn bản, chỉnh sửa mục tiêu chung đề tài, phần tổng quan cần viết ngắn gọn, tập trung cho khu vực nghiên cứu, làm rõ các phương pháp nghiên cứu theo từng nội dung, rà soát kinh phí cho phù hợp với nội dung nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đạt tiêu chuẩn tuyển chọn và đề nghị Đơn vị chủ trì thực hiện cùng Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng.

 Một số hình ảnh trong cuộc họp

TS. Đỗ Quý Mạnh trình bày thuyết minh và dự toán đề tài tại cuộc họp

 

GS.TS. Vũ Minh Cát, phó chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp 

 

GS.TS. Vương Văn Quỳnh, phản biện 1 phát biểu tại cuộc họp

 

PGS. TS Lê Xuân Tuấn, phản biện 2 phát biểu tại cuộc họp

 

        PGS.TS Ngô Đình Quế, chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Người viết: ThS. Trần Thị Lợi

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn