Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 31/10/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh Cà Mau và các nhà khoa học tổ chức hội thảo khoa học với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau”. Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia do nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Đức, Viện sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với những đề xuất nghiên cứu mà chủ nhiệm đề tài và các diễn giả trình bày. Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện có chất lượng hơn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đề nghị chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, nhất là việc đánh giá hiệu quả mô hình triển khai và xây dựng cơ sở dữ liệu. Thời gian triển khai đề tài từ tháng 9/2017 và hoàn thành vào tháng 5/2020.

Khi đề tài trên hoàn thành và chuyển giao cho tỉnh quản lý sẽ góp phần bảo tồn tính bền vững đa dạng sinh học trong khu dự trữ sinh quyển. Đồng thời, nâng cao đời sống người dân cũng như thu hút sự tham gia của người dân địa phương trong việc bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp phát triển kinh tế. Chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau nằm trên địa bàn của 5 huyện, với ba vùng lõi là các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và dãy rừng phòng hộ ven biển Tây tỉnh Cà Mau, với diện tích 371.506 ha, với ba chức năng: bảo tồn, phát triển và hỗ trợ. Đây là nơi có những giá trị vượt trội về diễn thế nguyên sinh của hệ sinh thái rừng ngập mặn trên đất mới bồi tụ, tạo nên những quần thể thực vật đặc trưng. Đồng thờ, là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm. Do đó việc nghiên cứu khoa học để bảo vệ và phát triển những giá trị này là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa thiết thực trong tương lai.

Nguồn: www.camau.gov.vn


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn