Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 31/10/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng, xã tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau” do NCS. Nguyễn Minh Đức là chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội thảo có đại diện của đơn vị quản lý đề tài Văn phòng Chương trình KH & CN cấp quốc gia, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Viện Địa lý Tài nguyên Hồ Chí Minh, Viện Sinh học nhiệt đới Hồ Chí Minh, sự hiện diện của các đại biểu địa phương như Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau, Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau, Ban quản lý Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Ban quản lý Rừng phòng hộ Sào Lưới, Ban quản lý Rừng phòng hộ Đất Mũi và một số chủ hộ dân có kinh nghiệm bảo tồn đa dạng sinh học sống trong Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau.

Các nội dung chính được đưa ra hội thảo bao gồm:

- Kế hoạch triển khai đề tài;

- Phương pháp điều tra đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau;

- Cơ sở khoa học xây dựng 03 mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô cấp làng xã ở các vùng sinh thái khác nhau;

- Thực trạng và giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Mũi Cà Mau;

- Phương pháp đánh giá hiệu quả các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học quy mô làng xã.

Sau khi nghe các ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý và đại diện các hộ dân sống trong khu vực nghiên cứu, PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh tổng kết hội thảo: nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý và người dân địa phương để có cơ sở điều tra bổ sung cũng như việc xây dựng tiêu chí để lựa chọn mô hình bảo tồn đa dạng phù hợp với đối tượng, quy mô và đề ra được cơ chế chính sách phù hợp.

PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học đầu ngành về các lĩnh vực của đề tài. Đây là một đề tài khó, nhóm nghiên cứu vẫn luôn cần những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quan lý và các hộ dân theo các kênh thông tin để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của đề tài./.

 

NCS. Nguyễn Minh Đức

Phòng thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn