Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Thực hiện nhiệm vụ: “Tổng quan, thử nghiệm sử dụng thiết bị nhiệt hồng ngoại để xác định thoát không dưới lớp bê tông lát mái trên đê và đập trong điều kiện mô hình nhỏ”, Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý đã triển khai xây dựng mô hình thoát không dưới lớp bê tông phục vụ xác định thoát không bằng phương pháp nhiệt hồng ngoại với các hạng mục chính bao gồm:

- Mô hình được thiết kế có 05 thoát không với hình dạng và kích thước khác nhau dưới lớp bê tông cốt thép M200 đá 1x2, dày 20cm.

- Lắp đặt hệ thống đầu đo nhiệt độ trong bê tông tại 6 vị trí. Cụ thể:

+ Trong bê tông, ba vị trí đầu đo được đặt tại biên trên, biên dưới và giữa lớp bê tông;

+ Dưới lớp bê tông, hai vị trí đầu đo được đặt tại giữa hố thoát không và đáy hố thoát không;

+ Lắp đặt 01 đầu đo để giám sát nhiệt độ môi trường; 

 

Mô hình thoát không

Mô hình thoát không được xây dựng để xác định sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt bê tông tại vị trí có thoát không và các vị trí xung quanh, nội dung thực hiện bao gồm:

- Xây dựng đường biến thiên nhiệt độ từ chỗ thoát không đến vùng bình thường trong điều kiện các ngày có điều kiện nhiệt độ khác nhau;

- Xây dựng cách xác định ranh giới thoát không;

- Xác định sự biến đổi nhiệt độ của các thoát không trong điều kiện các khác nhau. 

San lấp mặt bằng và đắp đất tạo mặt nền

Định vị thoát không

Tạo hố thoát không, lắp đặt thiết bị và đổ bê tông

ThS. Đỗ Anh Chung

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn