Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, hiện nay tỉnh có khoảng 300 di tích đã được xếp hạng, với 73 di tích đã được công nhận xếp hạng cấp Quốc gia và 01 di tích Quốc gia đặc biệt là đền Hùng. Các di tích này, ngoài đền Hùng, có thể kể đến như: đền Giếng, đền Tam Giang, đền Cao Xá… cùng nhiều lăng tẩm, đình, chùa xung quanh núi Nghĩa Lĩnh thuộc đất Phong Châu xưa. Tất cả hợp nhất trong hệ thống quần thể di tích của nước ta, đóng góp vào giá trị văn hoá, lịch sử, tâm linh của dân tộc Việt vừa tạo ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công trình đang bị xuống cấp mà một trong những nguyên nhân chính là do mối gây hại.

Trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng quy trình phòng trừ mối để bảo vệ một số công trình di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ”, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cùng các ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng mối hại tại 14 công trình di tích cấp Quốc gia và 4 công trình di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2017. Kết quả điều tra, thu thập và phân tích vật mẫu đã xác định được 10 loài mối thuộc 6 giống 3 phân họ của 3 họ Kalotermitidae, Rhinotermitidae và Termitidae phân bố trong 14 khu di tích. Trong đó, chúng tôi xác định có 7 loài thuộc 5 giống mối gây hại các công trình gồm: Cryptotermes domesticus, Coptotermes gestroi, Odontotermes hainanensis, O.proformosanus, O. angustignathus, O.yunnanensisMacrotermes annandalei.

Thành phần loài mối gây hại trong mỗi công trình thường không giống nhau, có công trình chỉ bị một loài gây hại nhưng có công trình bị 2 hoặc 3 loài, thậm chí có công trình bị tới 4 loài gây hại thuộc 3 nhóm mối khác nhau và mỗi nhóm loài thường có những giải pháp xử lý riêng. Do vậy, để xử lý mối hiệu quả cho các công trình di tích nói chung và di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng, việc thực hiện công tác phòng trừ mối cần được thực hiện theo quy trình và tùy theo hiện trạng mối gây hại tại mỗi công trình.

Người viết: ThS. Nguyễn Thị My

Phòng thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn