Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Trước yêu cầu thực tế cũng như tính cấp thiết trồng cây ven hồ, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã phê duyệt và giao cho Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước thực hiện đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn một số loài thực vật trồng ven hồ khu vực ngoại thành Hà Nội”. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2018.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Xác định được điều kiện gây trồng một số loài thực vật ven hồ;

- Chọn được 2 loài thực vật thân gỗ, 3 loài cây bụi có hoa trồng được vùng đất bán ngập ven hồ;

- Chọn được 2 loài thực vật thân gỗ, 3 loài thực vật thân thảo, có hoa trồng trên cạn ven hồ và xây dựng được 01 mô hình trồng cây ven hồ ngoại thành Hà Nội, có diện tích 400 m2.

Hiện trạng hồ Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Trong thời gian từ ngày 27/6 đến ngày 24/7/2017 Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước đã tổ chức đoàn nghiên cứu thực hiện điều tra, khảo sát thực địa tại 3 hồ chứa nước vùng ngoại thành Hà Nội: hồ Suối Bơn (xã Tản Lĩnh,  huyện Ba Vì), hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) và hồ Cửa Khâu (xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai).

Trong đợt khảo sát, đoàn đã thu thập được các thông tin về hiện trạng, công tác quản lý 3 hồ ngoại thành Hà Nội, xác định được đặc điểm tự nhiên liên quan đến trồng cây ven hồ như: đặc điểm địa hình (độ cao, độ dốc ven hồ); đặc điểm thủy văn (dao động mực nước, độ sâu, chế độ ngập, đặc điểm nguồn nước...), đặc điểm đất ven hồ, đặc điểm thành phần loài thực vật ven hồ.

Đây là kết quả bước đầu để phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, điều kiện lập địa, thảm thực vật ven hồ là cơ sở khoa học để phân chia dạng lập địa, đề xuất giải pháp chọn loài, lựa chọn kỹ thuật lâm sinh để cải thiện thảm thực vật ven hồ. 

NCS. Đỗ Quý Mạnh

Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn