Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Ngày 24/6/2017, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long”  nhằm khởi động công tác nghiên cứu cụm đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu bảo vệ bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long” trong đó Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình chủ trì đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái bền vững trên vùng triều ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Chi cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm thuộc 7 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long đại diện Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bộ Nông nghiệp và PTNT), các chuyên gia lĩnh vực thủy động lực học sông biển …

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã nêu ra mục tiêu hội thảo là trao đổi, thảo luận các vấn đề khoa học cốt lõi cần giải quyết nhằm bảo vệ bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đó định hướng các giải pháp khoa học công nghệ và lựa chọn địa điểm xây dựng các mô hình thử nghiệm. 

Sau đó, các chủ nhiệm của cụm 6 đề tài đã báo cáo mục tiêu, nội dung triển khai cụ thể của từng đề tài. Đại diện các tỉnh và các chuyên gia đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến cho các đề tài nghiên cứu.

Kết luận hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vũ Việt đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm các đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp của hội thảo để triển khai cho đề tài cụ thể của mình.

ThS. Hoàng Thị Linh Giang

Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn