Hotline: 090 343 6383

(WIP) - Kiến (Formicidae) là nhóm côn trùng xã hội có sự phân công lao động sâu sắc và có tập tính phức tạp. Chúng có vai trò chức năng quan trọng trong các hệ sinh thái, vừa là những động vật ăn thịt, thiên địch của nhiều loài sâu hại, vừa là con mồi cho các loài chim, thú, lưỡng cư và bò sát; bên cạnh đó, chúng còn là sinh vật phân giải các xác hữu cơ làm giàu cho đất cũng như tham gia xáo trộn làm tơi xốp đất. Để hiểu biết hơn về nhóm côn trùng này cũng như góp phần bổ sung dữ liệu về đa dạng sinh học của kiến, làm cơ sở để bảo tồn, phòng trừ và sử dụng kiến, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tiến hành đề tài “Nghiên cứu thành phần loài và đặc trưng phân bố của kiến (Hymenoptera: Formicidae) tại Thạch Thất, Hà Nội”.

(WIP) - Hồ chứa nước Sông Than nằm ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Với dung tích 85 triệu m3, công trình được xây dựng với mục tiêu tạo nguồn nước ổn định, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 4.500 ha đất canh tác, cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho 20.000 dân trong vùng dự án, cải tạo tiểu khí hậu môi trường sinh thái.

(WIP) - Để đảm bảo an toàn cho cho các hệ thống đê, đặc biệt trong mùa mưa lũ thì công tác xác định ẩn họa trong thân và nền đê là rất quan trọng. Những ẩn họa thường trực trong đê như hang rỗng, vùng thấm, khe nứt, những bất đồng nhất theo độ chặt…có thể gây ra hiện tượng sụt, lún, vỡ đê bất kỳ lúc nào.

(WIP) - Ngày 25/12/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng đê bằng phương pháp điện đa cực, rađa đất phục vụ quản lý, duy tu đê điều” do Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý thực hiện trên một số đoạn đê thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.

(WIP) - Rađa đất nói riêng và các phương pháp địa vật lý nói chung đã chứng minh được tính khả thi trong việc đánh giá hiện trạng và dò tìm ẩn họa bên trong các công trình thủy lợi như: hang rỗng, thoát không, bất đồng nhất.... Yếu tố quyết định đến kết quả khảo sát của phương pháp rađa đất là hằng số điện môi của đất, đây là tham số giúp ta tính toán chính xác khoảng cách từ bề mặt tới đối tượng quan tâm. Vì vậy, công tác điều tra, khảo sát nhằm xác định hằng số điện môi của đất trong môi trường đê là vô cùng cần thiết.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn