Hotline: 0798039696

Ngày 03/06/2021, tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy - lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu” do ThS. Lê Văn Tuất làm chủ nhiệm.

Sáng ngày 15/1/2021 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ thường niên năm 2020. Hội nghị khoa học được tổ chức nhằm giới thiệu kết quả nổi bật của Viện năm 2020 và những định hướng trong thời gian tới; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin khoa học công nghệ giữa các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Viện nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ và khả năng ứng dụng thực tế các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.

(WIP) - Ngày 24/12/2020, tại Hội trường Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, Nam Định, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tổ chức Hội thảo Khoa học đánh giá kết quả xây dựng mô hình phục hồi rừng ngập mặn thuộc khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn và xây dựng mô hình khôi phục rừng ngập mặn bền vững tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định” do TS. Đỗ Quý Mạnh, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình làm chủ nhiệm.

(WIP) – Ngày 24/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng giải pháp sinh thái – thủy lợi nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch khu vực Tây Nam sông Hậu” do TS. Nguyễn Hoàng Hanh, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đăng ký làm chủ nhiệm.

Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: 0798039696
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0903422888
Email: vienbvct@vnn.vn