Hotline: 090 343 6383

LỊCH LÀM VIỆC BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TỪ NGÀY 21/5 ĐẾN NGÀY 25/5/2018 

Ngày Lãnh đạo   Sáng   Chiều
Thứ 2, ngày 21/5/2018 Viện trưởng
Nguyễn Quốc Huy
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện 
Phó Viện trưởng
Ngô Xuân Nam
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện 
         
Thứ 3, ngày 22/5/2018 Viện trưởng
Nguyễn Quốc Huy
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc với Ban TCHC, Viện KHTLVN
15h00. Làm việc với Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi
Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động
  08h00. Làm việc tại Viện   15h00. Dự buổi làm việc với Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi 
Phó Viện trưởng
Ngô Xuân Nam
  08h00. Làm việc tại Viện    15h00. Dự buổi làm việc với Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi  
         
Thứ 4, ngày 23/5/2018 Viện trưởng
Nguyễn Quốc Huy
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện
Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện 
Phó Viện trưởng
Ngô Xuân Nam
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện 
         
Thứ 5, ngày 24/5/2018 Viện trưởng
Nguyễn Quốc Huy
  08h00. Làm việc tại Viện    13h30. Làm việc tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động
  08h00. Làm việc với tập đoàn Him Lam, Công ty Hương Giang   13h30. Làm việc tại Viện
Phó Viện trưởng
Ngô Xuân Nam
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện
         
Thứ 6, ngày 25/5/2018 Viện trưởng
Nguyễn Quốc Huy
  09h00. Làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam    13h30. Làm việc tại Viện
Phó Viện trưởng
Phạm Văn Động
  08h00. Làm việc tại Viện   13h30. Làm việc tại Viện
Phó Viện trưởng
Ngô Xuân Nam
  09h00. Dự buổi làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam   13h30. Làm việc tại Viện
           

 


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Hotline: (090) 343 6383
Phòng trừ sinh vật hại: (093) 672 3099
Mua bả, chế phẩm: (090) 454 5244
Email: vienbvct@vnn.vn