Hotline: 0798039696

(WIP) - Từ ngày 24 - 26/10/2019, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tham gia Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học (ICAGRI) do Đại học Syiah Kuala và Hiệp hội Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Indonesia tại Banda Aceh,  Indonesia. Hội thảo ICAGRI nhằm thúc đẩy trao đổi học thuật, kỹ thuật và các nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp, đa dạng sinh học, rừng, môi trường và quản lí nguồn nước.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học trên thế giới như: Đại học Evora – Bồ Đào Nha; Đại học Saskat chewan – Canada; Đại học Nagoya – Nhật Bản; Đại học Adelaide – Australia và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở Indonesia.

Với chủ đề “Hệ thống sinh học, thực phẩm, nông nghiệp bền vững dựa trên hàng hóa địa phương trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, hội thảo ICAGRI bao gồm 10 nhóm chuyên môn chính: Nông nghiệp bền vững, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Đa dạng sinh học, Công nghiệp sinh học và vật liệu sinh học, Rừng, Quản lí rác thải và môi trường, Khoa học thực phẩm, Kinh doanh và thương mại hóa, Chuỗi giá trị và cung ứng, Quản lí chăn nuôi. Cùng với các với sự kiện chính về nội dung chuyên môn, hội thảo ICAGRI còn có các gian hàng triển lãm cũng được bố trí tại nơi tổ chức để quảng bá các thông tin mới nhất về công nghệ, sản phẩm của các công ty, các trường đại học, các viện nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực liên quan. Đồng thời hội thảo tổ chức buổi tham quan học tập mô hình sản xuất thử nghiệm tại khoa Nông nghiệp, đại học Syiah Kuala.

Tại Hội thảo, ThS. Đặng Ngọc Bích - Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước đã trình bày báo cáo “New record of a wood-boring Isopod damaged Sonneratia Alba J.SM in Thi Nai Lagoon, Binh Dinh Province, Vietnam” và ThS. Nguyễn Thị My - Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối trình bày báo cáo “Results on Species composition and distribution of Termites in Ngoc Linh Nature Reserve, Quang Nam province, Vietnam”. Hai báo cáo của Viện đã nhận được nhiều sự quan tâm và được đánh giá cao của các nhà khoa học tại hội thảo.

Hội thảo diễn ra với hàm lượng học thuật cao, hiệu quả, gợi mở rất nhiều vấn đề khoa học cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu đối với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình như: Nghiên cứu về mối và sinh vật hại cây cà phê, Nghiên cứu phân lập các loại nấm gây bệnh cho mối; Nghiên cứu sử dụng nấm Trichoderma trong phòng trừ sinh học một số loại nấm bệnh hại cây nông nghiệp; Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học rừng ngập mặn bằng viễn thám; Sử dụng tinh dầu thực vật để bảo quản thực phẩm; Trao đổi sinh viên nghiên cứu trong các dự án hợp tác.

Kết thúc hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan mô hình sản xuất thử nghiệm tinh dầu tại Khoa Nông nghiệp, đại học Syiah Kua                                 

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Nông nghiệp và Công nghiệp sinh học tại Banda Aceh, Inodonesia

ThS. Đặng Ngọc Bích - Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tại hội thảo

ThS. Nguyễn Thị My - Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và Diệt trừ mối- Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình báo cáo tại hội thảo

 

ThS. Trần Thị Lợi - Phòng Kế hoạch, tài chính - Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình tham gia thảo luận tại hội thảo

Các sản phẩm trưng bày tại hội thảo

 

Các đại biểu tham quan mô hình tại Khoa nông nghiệp, đại học Syiah Kuala


Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng: (024) 3852 1162
Phòng trừ sinh vật hại: 0913008855
Mua bả, chế phẩm: 0866797988
Email: vienbvct@vnn.vn