Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.652
Website Link
Main News Site
Chương trình làm việc của GS.Nan Yao Su - Trường Đại học Florida - Hoa Kỳ tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
Ngày tạo: 29/04/14
Chương trình làm việc của GS.Nan Yao Su diễn ra trong 12 ngày

Theo chương trình hợp tác giữa Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình với Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ,  ngày 11 tháng 4 năm 2014 giáo sư Nan Yao-Su chuyên gia hàng đầu về mối của đại học Florida đã đến làm việc tại Viện để cùng tham gia thực hiện đề tài "Hợp tác nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường để kiểm soát một số côn trung gây hại (mối, kiến, gián) ở đô thị". Chương trình làm việc diễn ra trong 12 ngày với các nội dung:

- Thảo luận về phương pháp kiểm soát mối cho một khu vực rộng bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM).

- Trao đổi, thảo luận về một số đặc điểm sinh học sinh thái của những loài mối gây hại liên quan đến phòng trừ mối ở Việt Nam.

- Cùng đoàn cán bộ của Viện tham gia khảo sát thực trạng mối gây hại tại một số khu vực dự kiến xây dựng mô hình (Khu phố Lãn Ông, Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam).

- Thảo luận, xây dựng phương án triển khai mô hình kiểm soát mối cho Khu phố Lãn Ông và Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM).

- Cùng đoàn cán bộ của Viện trực tiếp chỉ đạo thực hiện mô hình kiểm soát mối kiểm soát mối cho Khu phố Lãn Ông và Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam bằng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM).

GS. Nan Yao Su khảo sát hiện trạng mối gây hại tại Khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

GS. Nan Yao Su thảo luận cùng cán bộ WIP về các bước thực hiện giải pháp kiểm soát mối bằng biện pháp tổng hợp (IPM) tại Khu phố cổ Lãn Ông – Hà Nội

ThS. Trần Thị Thu Huyền

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software