Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.258
Website Link
Main News Site
Thí nghiệm trên mô hình thực tế để đánh giá hiệu quả làm việc của các dạng tường mềm đã được xây dựng tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu trong mùa gió Đông Bắc
Ngày tạo: 28/02/17

(WIP) - Hệ thống tương mềm giảm sóng, giảm dòng chảy ven bờ được ứng dụng ở khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu đã thành công bước đầu trong mùa gió Tây Nam. Từ ngày 27/12/2016 đến ngày 14/01/2017, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình đã tiến hành bố trí thí nghiệm trên mô hình thực tế để tiếp tục đánh giá khả năng làm việc của hệ thống tường mềm trong mùa gió Đông Bắc.

Lắp đặt thiết bị khảo sát và thiết bị khảo sát được lắp trên hiện trường

Nhóm nghiên cứu đã có những thay đổi về thiết bị đo cũng như bố trí các vị trí đo để tăng độ tin cậy và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tính toán thông số tường mềm và đánh giá hiệu quả làm việc của hệ thống tường mềm qua mùa gió chướng.

Thiết bị thí nghiệm trên mô hình thực tế được sử dụng là các thiết bị có công nghệ tiên tiến như: Máy đo dòng chảy Compact - EM; Máy đo chất lượng nước TOA. Riêng  máy đo sóng nông theo nguyên lý áp lực TGR-1050-P đã được thay thế bằng máy TWR-2050-P. Các thiết bị này trước khi đưa vào thí nghiệm đều đã được kiểm định để xác định tính chính xác của kết quả đo.

Khảo sát 7 chỉ tiêu nước

Những số liệu khảo sát qua phân tích sẽ được dùng để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống tường mềm đến trường sóng, dòng chảy khu vực dự án, xác định hiệu quả giảm sóng, giảm dòng chảy của của các dạng tường mềm, trong mùa gió Đông Bắc tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu trong mùa gió Đông Bắc, từ đó đưa ra mặt cắt tường mềm hợp lý trong mùa gió Đông Bắc.

ThS. Mai Trọng Luân, KS. Hoàng Thị Linh Giang

   Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software