Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.193
Website Link
Main News Site
Sử dụng bả với hoạt chất Fiproni để diệt mối Odontotermes formosanus
Ngày tạo: 29/12/16

(WIP) - Nhóm tác giả Qiu-Ying Huang, Chao Liang Lei và Dong Xue (Trung Quốc) đã thử nghiệm và cho biết bả diệt mối với hoạt chất fipronil kết hợp cùng chất nền gồm bột rơm và đường trắng có khả năng diệt trừ các tổ mối loài Odontotermes formosanus trong tự nhiên. Loài mối O.formosanus là một trong những sinh vật hại quan trọng đối với cây trồng nông nghiệp, rừng trồng và rừng tự nhiên, đồng thời còn là loài gây hại nghiêm trọng đối với đê và đập đất ở một số nước trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.

Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp đánh dấu, thả ra, bắt lại với thuốc nhuộm là Nyle blue để xác định vùng kiếm ăn cũng như số lượng cá thể trong quần thể mối kiếm ăn của 4 tổ mối O.formosanus, sau đó sử dụng bả fipronil để diệt các tổ mối này. Trên cơ sở đó đã ước tính được lượng bả cần thiết cho mỗi tổ mối: trung bình cần từ 3 – 5 mg fipronil để có thể diệt trừ được quần thể mối kiếm ăn của một tổ mối O.formosanus có chứa từ 0,4 -0,7 triệu cá thể mối kiếm ăn.

Kết quả này đã mở ra một hướng nghiên cứu triển vọng trong việc sử dụng bả để diệt các loài mối thuộc nhóm mối có vườn cấy nấm gây hại nghiêm trọng cho đê, đập ở nước ta.

Người dịch: ThS. Trần Thị Thu Huyền

Trung tâm Nghiên cứu Phòng trừ mối

Nguồn: Field Evaluation of a Fipronil Bait Against Subterranean Termite

Odontotermes formosanus (Isoptera: Termitidae)

QIU-YING HUANG,1 CHAO-LIANG LEI,2 AND DONG XUE

Institute of Insect Resources, Huazhong Agricultural University, Wuhan, 430070, China

J. Econ. Entomol. 99(2): 455Đ461 (2006)

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software