Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.955.283
Website Link
Main News Site
Hiệu quả giảm dòng chảy của hệ thống tường mềm tại khu vực Nhà Mát, Bạc Liêu
Ngày tạo: 09/01/17

(WIP) - Dòng chảy là yếu tố quan trọng trong nghiên cứu diễn biến bồi xói bờ biển  và xói chân các công trình bảo vệ bờ biển. Khi sóng chuyển động tới gần bờ và vỡ trên bờ biển dốc, chúng tạo thành dòng chảy ở vùng gần bờ và các dòng chảy này biến đổi dưới nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm sóng và trạng thái bờ biển. Các dòng chảy gần bờ sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi chúng kết hợp với sóng và làm vận chuyển bùn cát ven bờ. Trạng thái chuyển động hay không chuyển động của hạt cát được đánh giá dựa vào vận tốc khởi động và vận tốc này được tính theo công thức Shields.

Sơ đồ bố trí hệ thống tường mềm tại khu vực Nhà Mát

Tại khu vực Nhà Mát hiện đang có 04 loại tường mềm được xây dựng nhằm giảm sóng và giảm dòng chảy để gây bồi tạo bãi phục vụ trồng cây ngập mặn. Dựa trên việc phân tích số liệu đo đạc dòng chảy tại khu vực Nhà Mát trong mùa gió Tây Nam chúng tôi có thể đưa ra một số nhận định sau:

- Dòng chảy có hướng chủ yếu theo hướngdòng triều (hướng Bắc Nam).

- Bãi trong khu vực hệ thống tường mềm bảo vệ có xu hướng bồi rõ rệt.

- Hướng dòng chảy tại các điểm trongphạm vi tường mềm bảo vệbị phân tán mạnh và không tập trung.

- Tần suất xuất hiện vận tốc dòng chảy gây xói bãi giảm.

Như vậy các dạng tường mềm được xây dựng tại khu vực Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu đã cho thấy hiệu quả giảm dòng chảy ven bờ.

KS. Hoàng Thị Linh Giang, KS. Lê  Thanh Tùng, Ths Mai Trọng Luân

          Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê

Tin khác
Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software