Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.776
Website Link
Main News Site
Trung tâm Sinh thái Bảo vệ hồ chứa nước
Ngày tạo: 03/05/12

Giám đốc: TS. Ngô Xuân Nam

Phó Giám đốc: ThS. Lê Văn Tuất

Phó Giám đốc: ThS. Mai Trọng Hoàng

Điện thoại: 3.5636397 – 110

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu công nghệ ươm giống phục vụ việc trồng cây bảo vệ đập và hồ chứa;

- Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái đầu nguồn duy trì nguồn nước về hồ;

- Nghiên cứu tạo lập hệ sinh thái quanh hồ hạn chế bồi lắng lòng hồ;

- Nghiên cứu cải tạo các hồ chứa và đập dâng Thủy lợi thành các hồ sinh thái phục vụ việc sử dụng đa mục tiêu;

- Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm các hồ chứa;

- Nghiên cứu công nghệ khoan phụt ẩn họa, gia cố đập Thủy lợi, thủy điện;

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ sinh thái và hồ chứa phục vụ công tác qui hoạch, xây dựng liên hồ, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả các hồ chứa trong mỗi lưu vực.

- Tham gia thực hiện các hợp đồng ứng dụng của Viện.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software