Latest document

Counter
[lbl.thongke]: 13.999.792
Website Link
Main News Site
Trung tâm Sinh học Bảo vệ đê
Ngày tạo: 03/05/12

Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tùng

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Hoàng Hanh

Điện thoại: 3.5636397 – 103

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu công nghệ ươm giống phục vụ việc trồng cây bảo vệ đê và bờ biển;

- Nghiên cứu các giải pháp công trình giảm sóng, tạo bãi bồi phục vụ việc trồng cây trên các vùng ngập mặn có sóng lớn;

- Nghiên cứu giải pháp trồng cây kết hợp các giải pháp công trình để chắn sóng bảo vệ đê sông, đê biển;

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây kết hợp với các giải pháp khác để chống xói lở bờ sông, cửa sông và bờ biển;

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây kết hợp với các giải pháp khác để chống cát bay, cát chảy bảo vệ đê trên vùng cát;

- Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây, trồng cỏ bảo vệ mái đê, mái đập;

- Nghiên cứu công nghệ trồng cây gia cố đê và bờ biển;

- Quy hoạch và thiết kế  dải cây chắn sóng bảo vệ đê biển, bờ biển;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường ven biển;

- Tham gia thực hiện các hợp đồng ứng dụng của Viện.

Copyright belongs to the Institute of Ecology and Protection of the
Address: No. 267 Chua Boc - Dong Da - Ha Noi
Phone: (04) 3852 1162 Fax: (04) 3851 87 Email: vienbvct@vnn.vn
Any information copied from this website must clearly state the source www.vienbaovecongtrinh.vn
Designed by the Center for Irrigation Technology Software